Ocena brak

BUNYAN JOHN

Autor /Salwin0x0 Dodano /16.07.2012

ur. 28 XI 1628 w Elstow (k. Bedford
w pd. Anglii), zm. 31 VIII 1688 w Londynie, Kaznodzieja
purytaóski i pisarz.

Z zawodu kotlarz, jako świecki kaznodzieja gminy baptystów
w Bedford został skazany w okresie restauracji na 12 lat więzienia
(1660-72). W działalności kazn. i piśmienniczej, w której
występował przeciwko -» kwakrom, reprezentował purytański
-> pietyzm; znajomość Biblii i pism protest, reformatorów zjednej
strony, z drugiej silne poczucie grzeszności i lęk przed odrzuceniem
przez Boga wytyczyły główny motyw dzieł B. : konieczność
nieustannego nawracania się;

do najważniejszych pozycji
jego dorobku zalicza się The Pilgrim's Progress (I-II, 1678-
-84, Ox 1963), tłum. na ponad 70 języków, a także na język pol.
(Drogi pielgrzymującego chrześcijanina I-II, Kri 1764-75,18912 ;
Pielgrzymka na górę Syon, Cieszyn 1907; Wędrówka pielgrzyma
I, Wwa 1961), Grace Abounding to the Chief of Sinners (Lo 1666,
Menston 1970), The Life and Death of Mr. Bodman (1680, C
1905) oraz The Holy War (1682, C 1905); dzieła wybrane wydał
G. Offer (I-III, Lo 1862).

 

J.A. Fronde, Bunyan, Lo 1880; A. Whyte, B. Characters l-III, E 1893-95; W. Hole White, John B„ NY 1905; I. Kelmann, The Road, E 1911; R.H. Coats, John B., Lo 1928; G.O. Griffith, John B., Lo 1928;G. Thiel, B. Stellung innerhalb der religiösen Strömungen setner Zelt, Br 1931; F.M. Harrison, A Bibliography of the Works of John B„ Ox 1932; W.Y. Tindall, John B„ Mechanic Preacher, NY 1934; W. Weintraub, Staropolski przekład B„ RP 9-10(1937-39) 409-418; V. Brittain, In the Steps of John B„ Lo 1950; R. Sharrock, John B„ Lo 1954; A. Sann, B. in Deutschland, Gie 1956; I. Jeremias, RGG I 1526; O.E. Winslow, John B„ N Y 1961 (bibliogr.); D.E. Smith, Publication of John B. Works in America, Bulletin of the New York Public Library 66(1962) 630-652; J.F. Forrest, B. Ignorance and the Flaueres. A Study tn Literatury Art of Damnation, Studies in Philology 60(1963) 12-22; R.L. Greaves, John B. and Covenant Thought in the Seventeenth Century, ChH 36(1967) 151-169; J. Barrett, B. and the Autobiographer's Artistic Purpose, Criticism 10(1968) 225-243; R.L. Greaves, John B., Appleford 1969; C. Johnson, A Biblical Source for B. ,. Vide Field Full of Dark Mountains", Notes and Queries 21 (1974) 413-414.

Podobne prace

Do góry