Ocena brak

BUŁHAKOW MICHAIŁ AFANASJEWICZ

Autor /Salwin0x0 Dodano /16.07.2012

ur. 15 V 1891 w
Kijowie, zm. 10 III 1940 w Moskwie, Pisarz, z zawodu lekarz.

Autor opowiadań i sztuk na temat życia obyczajowego lat
20-ych, twórca często sięgający po środki z dziedziny fantastyki
i groteski; w powieści Bielaja gwardija (1925; Biała Gwardia,
Wwa 1972, 19742), przerobionej nast. na dramat, przedstawił
postawy i losy przeciwników rewolucji w walkach o jej zwycięstwo.

W latach 30-ych, odczuwając nieprzychylny stosunek krytyki
lit., zwrócił się B. ku tematyce historyczno-biograficznej,
eksponując zwł. nurtujący go konflikt artysty ze społeczeństwem
(Molier 1936; Życie Pana Moliera, Wwa 1968; oraz dramat
o Puszkinie — Poslednije dni 1943; Aleksander Puszkin, Wwa
1949).

Najwybitniejszym dziełem B., sumą jego doświadczeń
pisarskich, jest pisana w ciągu kilkunastu ostatnich lat życia
powieść Mastier i Margarita (1967; Mistrz i Małgorzata, Wwa
1969,19733).

Przejawia się w niej znamienne dla pisarza satyryczne
przedstawianie rzeczywistości oraz skłonność do operowania
romantyczną fantastyką i groteską; podejmuje w niej B.
filozoficzny problem zła w świecie, uosobionego w postaci szatana
i jego sług, zagadnienie odpowiedzialności mor. i wiary.

Powieść rozwija równolegle z fabułą współcz. oryginalnie ujęty
wątek Jezusa (Jeszua) przed sądem Poncjusza Piłata, potraktowany
w duchu literatury apokryficznej; fragmenty jej posłużyły
za wątek filmu przeznaczonego na Wielki Piątek, zrealizowanego
w reżyserii A. Wajdy pt. Piłat i inni przez telewizję RFN,
w wersji pol. (grają w nim m.in. Jan Kreczmar, A. Łapicki,
D. Olbrychski, W. Pszoniak).

Dzieła B. wydano pt. Izbrannaja proza (Mwa 1966), a niektóre
utwory lub ich fragmenty w przekładzie pol. w czasopiśmie
Literatura na Świecie" 4(1974) z.ll,130-219.

 

A. Drawicz, Literatura radziecka 1917-1967. Pisarze rosyjscy, Wwa 1968, 146-149; tenże, Wszystko będzie jak należy... O ,,Mistrzu i Małgorzacie", Literatura na Świecie 4(1974) z . l l , 221-251; tenże, Michail B., Wwa 1975.

Podobne prace

Do góry