Ocena brak

Bułgaria w IX i X wieku

Autor /Wendelin Dodano /01.05.2012

następca Kruma – Omortag – rozszerzenie granic po Cisę, podbicie Serbii i Macedonii

przeniesienie stolicy z Pliski do Presławia

przenikanie kultury bizantyjskiej

-  864 r. – przyjęcie chrześcijaństwa przez chana Borysa, nieudane starania o usamodzielnienie kościelne Bułgarii

-  przyjęcie wygnanych z Moraw uczniów Metodego, rozwój kultury słowiańskiej

ośrodek kulturowy – Ochryda

*  działalność św. Klemensa i św. Nauma

cyrylica

-  rządy Symeona (893-927) – rozkwit państwa bułgarskiego

*  zwycięskie wojny z Bizancjum

*  rozciągnięcie panowania na Serbię, Macedonię, Trację i Epir

klęska w walce z Węgrami o ziemie na północ od Dunaju

*  919 r. – nieudane oblężenie Konstantynopola

kodeks praw wzorowany na ustawodawstwie bizantyjskim

ciężkie położenie chłopów

herezja bogomiłów – walka pierwiastków dobra i zła, prześladowani przez cara Piotra

-  969 r. – w wyniku tendencji odśrodkowych powstanie państwa zachodniobułgarskiego – Macedonia z Ochrydą, rządy cara Samuela

-  podbicie państwa wschodniobułgarskiego przez Jana Tzymiskesa – Świętosław ruski pobił Borysa II

-  972 r. – zwycięstwo Jana Tzymiskesa nad Świętosławem, włączenie państwa wschodniobułgarkiego do Bizancjum

-  1014 r. – bitwa pod Biełasicą – zwycięstwo Bazylego II Bułgarobójcy nad carem Samuelem

-  1018 r. – włączenie państwa zachodniobułgarskiego do Bizancjum

Podobne prace

Do góry