Ocena brak

BUKOWSKI HENRYK

Autor /maciana Dodano /13.02.2012

BUKOWSKI HENRYK , ur. 6 I 1839 w Kauklach pod K o w n e m ,
zm. 11 III 1900 w Sztokholmie (pochowany w Rapperswilu),
antykwariusz, bibliofil, zasłużony dla sprawy związków kult.
polsko-szwedzkich. Po ukończeniu prawa na uniw. w Moskwie
walczył w powstaniu styczniowym. Ranny, 1864 przedostał
się do Szwecji. W Sztokholmie założył antykwariat, który
przekształcił w „gabinet muzealny i warsztat pracy nauk. " (wg
określenia S. Żeromskiego); wydał 127 katalogów antykwarycznych,
w tym Katalog rzadkich druków polskich (1887),
w wielu opisał znajdujące się w Szwecji dzieła sztuki, pamiątki
hist., rkpsy i druki polskie. Zasłużony dla kultury szwedz.,
odznaczony 1884 orderem Wazy, był jednocześnie mecenasem
i propagatorem pol. literatury i sztuki w Europie. Inicjował
przekłady Mickiewicza, Żeromskiego i in., popierając finansowo
m. in. działalność —» A. Jensena i —» E. Wester; skupywał
cenne polonica (m. in. dzieła z bibl. Zygmunta Augusta, cenne
druki z XVII w.) i przekazywał M u z e u m Nar. w Krakowie, BJ,
T P N Pozn., a przede wszystkim —» Muzeum Nar. Pol. w Rapperswilu,
które rozwijało się w dużej mierze dzięki jego darom
i działalności (czł. zarządu od 1873, wiceprzew. Rady Muzealnej
od 1889; zbierał dary pieniężne na fundusz muzealny
i stypendia dla pol. młodzieży studiującej za granicą). Darzył
przyjaźnią pracującego 1892-96 w bibliotece rapperswilskiej
Żeromskiego, który wprowadził go na karty —» Ludzi bezdomnych
w postaci „starego Lesa", Leszczykowskiego, i poświęcił
mu piękne wspomnienie („Tyg. Ilustr." 1900 nr 12); świadectwem
tej przyjaźni są też wyd. 1975 Listy do H.B. Żeromskiego.
O eur. sławie B. pisał S. Przybyszewski w —» Moich współczesnych,
wspomnieniowe nekrologi ogłosili m. in. H. Gierszyński
(Paryż 1900), W. Benzelstierna Engestróm (Poz. t.r.).

PSB 3 (A. Lewak); SPKP (A. Świderska); S. ŻEROMSKI H.B., w:
Wspomnienia, Dzieła, S. IV, t. 1, W. 1963 (prwdr. 1900); Z. FOLEJEWSKI
H.B., ,,Svio-Polonica" 1944-45 nr 6-7; Z. CIESIELSKI Przypomnienie
H.B., w: Zbliżenia skandynawsko-polskie, Gd. 1972.
Józefa Bartnicka

Podobne prace

Do góry