Ocena brak

BUK JAKUB ks.

Autor /Tarazjusz Dodano /15.07.2012

ur. 6 III 1825 w Zejicy (obecnie Siebitz
w NRD), zm. 15 VIII 1895 w Bad Wildungen (RFN), Działacz
nar. i pisarz.

Studiował filozofię i teologię na Uniw. Karola w Pradze, gdzie
był współzałożycielem serbołużyckiej organizacji studenckiej Serbowka
(1846) oraz jednym z pierwszych członków nar. organizacji
Macica Serbska (1847); 1850 przyjął święcenia kapł.;

1850-
-54 był wicedyr. seminarium nauczycielskiego w Budziszynie,
1859-76 dyr. progimnazjum, a 1876-86 prob. Hofkirche w Dreźnie
(głosił także kazania w języku pol.); od 1886 pełnił funkcję
przew. konsystorza kat.;

1853-67 redagował nauk. kwartalnik
(później półrocznik) „Časopis Macicy Serbskeje", służący także
pogłębianiu świadomości nar. Serbołużyczan; ogłosił prace z zakresu
językoznawstwa, m.in. Wendische Deklinationslehre (Budzyszin
1851), folklorystyki sorabistycznej, gł. przysłów, 1000
serbskich přislowow a přislownych přajidmow (Budzyszin 1862).

Zapoczątkował przekład NT na język serbołużycki i wydał
Ewangelie Mateusza i Marka. B. był jednym z kandydatów
1855 na abpstwo poznańskie.

 

J. Skala, Nekrolog Jakuba B„ Časopis Macicy Serbskeje 49 (1897) 68-72; M. Kêtan, Jakub B„ wielki dobroćel Baćouskeje wosady, Katolski Posól (1955) nr 16; W. Kochański, Dole t niedole Serbołużyczan, Wwa 1962, 201,289; Serbski biografiski słownik, Budzyszin 1970, 44-45.

Podobne prace

Do góry