Ocena brak

BUFFON GEORGES LOUIS

Autor /Tarazjusz Dodano /15.07.2012

ur. 7 IX 1707 w Montbard
(Burgundia), zm. 15 IV 1788 w Paryżu, Przyrodnik, filozof,
twórca antropologii fiz. (-> antropologia I).

Studiował nauki przyr. w Paryżu; od 1739 zarządzał ogrodami
i muzeum król.; wydawał Histoire naturelle générale et
particulière (I-XL1V, P 1749-1804, ostatnie 8 t. wydał B.G.E.
de Lacépède); jest to kompendium szczegółowych zagadnień
świata ożywionego, tłum. m.in. na język ang., niem., wł. oraz
pol. (I t. w przekł. S. Staszica).

Pierwszy wysunął i uzasadnił hipotezę przyr., że Ziemia powstała
z części masy Słońca oderwanej wskutek uderzenia komety,
a obecny swój kształt zawdzięcza stopniowemu ochłodzeniu
powierzchni.

Życie oraz wszystkie czynności biologiczne
B. tłumaczył za R. Descartes'em w sposób mechanistyczny.
Człowieka, którego badał metodami zoologii i botaniki, umieścił
na szczycie hierarchii życia i w relacji do niego dokonał
systematyki świata biotycznego.

Za początkowy etap rozwoju
gatunku ludzkiego przyjął monogenizm, a przyczyny zróżnicowania
ras widział w oddziaływaniu materialnych warunków
środowiska; podkreślał zasadniczą odmienność intelektu ludzkiego,
łącząc jego działanie z niematerialną duszą i rozumną
naturą człowieka (gatunek ludzki jako całość jest niezmienny).
W poglądach filoz. przyjął B. deistyczne rozumienie przyrody,
która, stworzona przez Boga, działa na mocy niezmiennych
praw;

opowiadał się za teorią epigenezy i -> transformizmu;
argumentował, że nie ma zasadniczej różnicy między naukami
przyr. a treścią Pisma Św.; jego poglądy wywarły wpływ
na filozofów oświecenia franc, przede wszystkim na -» encyklopedystów.

 

D. Mornet, Les sciences et la nature en France au XVIII' siècle, P 1911; L. Dimier, Buffon, P 1919; L. Roule, B. et la description de la nature, P 1924; W. Wood, Life of B., w: The ..Histoire naturelle". Lo 1952, 228-286; J. Roger, Les sciences de la vie dans la pensée française du XVIII' siècle, P 1964; L. Hanks, B. avant T,,Histoire naturelle", P 1966; A. Waligórski, Antropologiczna koncepcja człowieka, Wwa 1973, 86-94; J. Stengers, B. et la Sorbonne, w: Etudes sur te XVIII' siècle. Bru 1974, 97-127.

Podobne prace

Do góry