Ocena brak

Budowanie misji firmy

Autor /Amber Dodano /20.04.2011

 

Tu należałoby wyjaśnić znaczenie słów- kluczy, jakimi są „wizja”, „misja” i „cele” , bo one stanowią pierwszy i najważniejszy element w budowaniu strategii każdej organizacji.

Wizja jest koncepcją przyszłości firmy, fundamentalną aspiracją, która powinna być wspólna tak dla kierowników jak i wszystkich pozostałych uczestników organizacji. Stanowi obraz przyszłości, który chcą oni wykreować.

Misja natomiast jest sformułowaniem wizji firmy na użytek strategii. „Misja firmy wtedy nabiera strategicznego znaczenia, gdy spełnia trzy wymogi:

- wyznacza kierunek i dotyczy przyszłości

- wyraża marzenia i wyzwania, które stają się udziałem pracowników

- proces jej realizacji jest wiarygodny”1.

Wreszcie cele są jakby krokami na drodze do realizacji strategii. Są one wyzwaniem, wysoką poprzeczką, jak i sposobem na pomiar realizacji misji w firmie. Poziom realizacji celów pomaga ocenić w jakim stopniu firma realizuje ustaloną strategię.

Mądrze sformułowana misja wyzwoli zapał i entuzjazm uczestników oraz sprawi, że potraktują wizję firmy jako swoją własną. Gdy misja zostaje zaakceptowana, często zmieniają się relacje uczestników z organizacją – pomaga to ludziom współpracować, bo misja tworzy wspólną tożsamość. Nie można się także bać marzeń, bo tylko ci, którzy myślą o przyszłości nie bojąc się marzeń osiągają ponadprzeciętne sukcesy. Oczywiście same marzenia nie wystarczą do osiągnięcia sukcesu, ale bez nich organizacje będą tylko przeciętne. Menedżerowie powinni zarażać pracowników entuzjazmem i przekonywać do swej wizji przyszłości firmy. To przecież ludzie zaangażowani wnoszą do organizacji energię, pasję i podniecenie, którego nie można stworzyć posłuszeństwem. Oni nie działają zgodnie z „regułami gry”, ale czują się odpowiedzialni za tę grę. Tacy ludzie stanowią ogromną siłę w realizowaniu wspólnej misji. Misja jednak może być zarówno bardzo pomocna, jak i niebezpieczna. Jeśli przynajmniej część pracowników uzna ją za własną – to wspaniale; ale gdy swym nieprzemyślanym sformułowaniem, czy też brakiem realizacji podważa wiarygodność kierownika, wtedy staje się tylko śmiesznym „papierowym śmieciem”.

Trudno jest sformułować dobrą misję, jest to odpowiedzialny ruch strategiczny, zawiera mnóstwo pułapek. Misja powinna być zwięzła i jednocześnie wiele wyrażająca; powinna posiadać nutkę marzenia, a jednocześnie wskazywać operacyjną drogę realizacji; musi być zarazem ogólna i konkretna, ma dotyczyć całej organizacji i jej różnorodnej przyszłości, a jednocześnie ma być zrozumiała dla przeciętnego pracownika i wskazywać mu drogę postępowania w sytuacjach, które nie są opisane w żadnych procedurach.

Podobne prace

Do góry