Ocena brak

Budowa ustawy (minimum zawartości)

Autor /Antek Dodano /16.08.2011

1) Tytuł

Przepisy I stopnia- to taki, który wskazuje adresata i sposób powinnego zachowania się.

2) przepisy merytoryczne

Przepisy II stopnia -są to przepisy o przepisach

3) Przepisy o wejściu w życie.

Może zawierać również przepisy wprowadzające zmiany w innych ustawach (przepisy zmieniające) oraz przepisy o wygaśnięciu jej mocy obowiązującej.

Zawiera również

- przepisy przejściowe (intertemporalne)

- przepisy dostosowujące

- przepisy uchylające

Jeżeli reguluje dziedzinę spraw uprzednio unormowanych przez inną ustawę.

Poszczególne elementy ustawy zamieszcza się w następującej kolejności:

- tytuł, przepisy merytoryczne ogólne i szczegółowe, przepisy zmieniające, przepisy przejściowe i dostosowujące, przepisy uchylające, przepisy o wejściu w życie oraz przepisy o wygaśnięciu mocy obowiązującej ustawy (przepisy końcowe)

Podobne prace

Do góry