Ocena brak

Budowa szczegółowa czaszki. Kości twarzoczaszki

Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013

  • Małżowina nosowa dolna jest kością parzystą leżącą w dolnej części ściany bocznej jamy nosowej. Posiada trzy wyrostki: szczękowy, łzowy i sitowy, które łączą się z odpowiadającymi im kośćmi.

  • Kość nosowa jest kością parzystą tworzącą nasadę i górną część grzbietu nosa. Obydwie kości nosowe łączą się brzegiem górnym z częścią nosową kości czołowej, a ich brzegi przyśrodkowe łączą się szwem międzynosowym. Na jej wewnętrznej powierzchni przebiega bruzda sitowa, w której biegnie nerw sitowy przedni.

  • Lemiesz jest kością nieparzystą, tworzącą część tylną przegrody nosa. Na jego obu powierzchniach biegną bruzdy nosowo-podniebienne, w których przebiega nerw nosowo-podniebienny. Brzeg górny rozdziela się na skrzydła lemiesza, które przylegają do kości klinowej i kości podniebiennej. Brzeg tylny przedziela nozdrza tylne.

  • Kość łzowa jest najmniejszą kością twarzy, tworząca część ściany przyśrodkowej oczodołu oraz część ściany jamy nosowej. Grzebień łzowy tylny przechodzący ku dołowi w haczyk łzowy dzieli się na dwie części. Do przodu od grzebienia biegnie bruzda łzowa, stanowiąca część dołu woreczka łzowego.

  • Szczęka jest kością parzystą biorącą udział w budowie przedniego odcinka twarzy, podniebienia, jamy nosowej i oczodołu, a także częściowo dołu podskroniowego i skrzydłowo-podniebiennego. Składa się ona z troznu i czterech wyrostków: jarzmowego, czołowego, zębodołowego i podniebiennego.

  • Kość podniebienna uczestniczy w tworzeniu szkieletu jamy nosowej, podniebieniai oczodołu. Jest to kość parzysta, składająca się z blaszek poziomej i pionowej oraz z trzech wyrostków: piramidowego, oczodołowego i klinowego.

  • Kość jarzmowa jest kością parzystą składającą się z trzonu oraz wyrostka skroniowego i wyrostka czołowego. Tworzy ona część dna ściany bocznej oczodołu oraz część dołu skroniowego i podskroniowego.

  • Żuchwa jest kością nieparzystą składjącą się z troznu i dwóch gałęzi. Trzon żuchwy ma dwie powierzchnie i dwa brzegi. Na powierzchni zewnętrznej w części środkowej znajduje się guzowatość bródkowa, którapo bokach uwypukla się jako guzek bródkowy.

  • Kość gnykowa jest kością podkowiastą leżącą pomiędzy żuchwą i krtanią na poziomie trzeciego kręgu szyjnego. Składa się z trzonu oraz parzystych rogów większych i mniejszych.

Podobne prace

Do góry