Ocena brak

BUDOWA ŚCIANY SERCA

Autor /ashley Dodano /18.01.2012

Ściana scrca ma budowę trój warstwową; składa się ona z warstwy wewnętrznej, wsierdzia; środkowej, głównie mięśniowej, śródsierdzia oraz z warstwy zewnętrznej, nasię rdz i a. Często przeprowadzano homologię tych trzech warstw z trzema warstwami ściany naczyń krwionośnych, błoną wewnętrzną, błoną środkową i błoną zewnętrzną, chociaż homologia ta nic jest zupełnie ścisła. Czynnościowo wsierdzie bezsprzecznie odpowiada błonie wewnętrznej naczyń, natomiast śródsierdzie stanowi siłę ssąco-tłoczącą serca, nasierdzie zaś spełnia czynność błon surowiczych, pośredniczy więc w ślizgowych ruchach serca bez tarcia w worku osierdziowym.

Podobne prace

Do góry