Ocena brak

Budowa rdzenia kręgowego

Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013

Zbudowany jest z istoty szarej położonej centralnie oraz z istoty białej leżącej obwodowo. Istota szara otacza kanał centralny w postaci słupów przednich, bocznych i tylnych. Istota biała tworzy sznury. Rdzeń kręgowy dzieli się na 31 segmentów – neuromerów. Każdy segment zaopatruje para nerwów rdzeniowych. Wyróżnia się 8 neuromerów szyjnych, 12 piersiowych, 5 lędźwiowych, 5 krzyżowych i 1 guziczny.

W przekroju poprzecznym neuromeru widoczne są odpowiadające słupom istoty szarej rogi przednie, boczne i tylne. Róg przedni jest szeoki i krótki. Boczne występują w neurom erach C8-L2. Róg tylny jest smukły i wyróżnia się w nim podstawę, szyjkę, głowę i szczyt, którym sięga do bruzdy bocznej tylnej. Wokół kanału centralnego leży istota szara pośrednia, a z przodu od niej spoidło białe.

Na szczycie rogu tylnego leży istota galaretowata związana szczególnei z przewodzeniem bodźców bólowych. W głowie rogu tylnego znajduje się jądro własne, związane z przewodzeniem bodźców czuciowych. W podstawie rogu tylnego od C8 do L3-L4 znajduje się jądro grzbietowe związane z drogami rdzeniowo-móżdżkowymi. W rogu bocznym na przestrzeni od C8 do L1-L2 mieszczą się ośrodki współczulne, noszące miano istoty szarej pośrednio-bocznej. W odcinku krzyżowym S2-S4 leżą jądra przywspółczulne krzyżowe.

Podobne prace

Do góry