Ocena brak

Budowa ludzkiego organizmu - UKŁAD MIĘŚNIOWY

Autor /kulfon12345 Dodano /05.10.2011

Wszystkie czynne ruchy naszego ciała, od ściągnięcia brwi do wysokiego skoku, są możliwe dzięki działaniu mięsni. Od ich sprawności zależy również przebieg wielu procesów fizjologicznych, np. trawienie pokarmu czy krążenie krwi.

Wyróżnia się trzy typy mięśni. Do pierwszego zaliczane są mięśnie szkieletowe ( tzw. poprzecznie prążkowane ) znajdujące się pod kontrolą mózgu. Ich działanie zależy od naszej woli. Współdziałając z kośćmi i ścięgnami odpowiadają za określone ruch ciała, np. uśmiech i wbieganie po schodach. Drugi typ to mięśnie gładkie, związane z niezależnymi od naszej woli czynnościami narządów wewnętrznych, takich jak ruchy jelita czy pęcherza. Trzeci typ to mięsień sercowy, podstawowy "materiał", z którego zbudowane jest serce.

Mięśnie szkieletowe ułożone są głównie wzdłuż ciała, stanowiąc znaczą część jego masy. Uczestniczą w ruchach różnych części ciała. Większość mięśni poprzecznie prążkowanych przytwierdzona jest do kości - bezpośrednio lub za pomocą ścięgien. Ścięgno ma kształt wstęgi zbudowanej z włóknistej i zbitej tkanki łącznej. Jest ono z jednej strony umocowane do mięśnia, a z drugiej do kości.

Podstawową jednostką strukturalną każdego mięśnia są włókna kurczliwe zbudowane z dwóch rodzajów białek kurczliwych : aktyny i miozyny. Włókienka są tak drobne, że można je dostrzec tylko pod mikroskopem. We włókienkach mięśni poprzecznie prążkowanych białka kurczliwe są tak usytuowane, że miejscami mają różne współczynniki załamania światła, co daje efekt prążkowania. Mięśnie gładkie sprawiają wrażenie jednorodnych. Skurcz mięśni następują wtedy, gdy włókienka miozyny "wślizgują się" pomiędzy włókienka aktyny.

Miofibryle wypełniają komórki tkanki mięśniowej. W przypadku mięsni gładkich każda komórka jest wydłużona, stanowi tzw. włókno mięśniowe. Włókna są połączone ze sobą za pomocą tkanki łącznej, tworząc mięśnie gładkie. W mięśniach poprzecznie prążkowanych nie można rozróżnić poszczególnych miocytów. Włókno mięśniowe nie stanowi jednej komórki, jest nim struktura powstała z połączenia się wielu komórek. Do każdego dochodzą odrębne zakończenia nerwowe. Włókna mięsni poprzecznie prążkowanych są zebrane w wiązki otoczone tkanką łączną włóknistą, która doprowadza do każdej wiązki naczynia krwionośne i limfatyczne.

Struktura mięśnia sercowego jest bardzo podobna do struktury mięśni poprzecznie prążkowanych, z wyjątkiem tego, że poszczególne włókna krzyżują się między sobą.

Podobne prace

Do góry