Ocena brak

Buddyzm - Święta i uroczystości

Autor /Hyrek Dodano /31.01.2012

Buddyzm jest kolejną religią, której ważnym ele­mentem jest pielgrzymka do miejsca narodzin jej założyciela, w tym przypadku Buddy. Jest nim Lumbini w Nepalu. W krajach, w których buddyzm jest religią dominującą, obchodzi się święta zwią­zane z najważniejszymi wydarzeniami z życia Buddy takimi jak narodziny, oświecenie i śmierć.
W Tajlandii najważniejsze święto, obchodzone w czasie majowej pełni księżyca, nosi nazwę Yaisakha. W innych krajach święto to znane jest pod nazwą Wesak. W tym czasie sprząta się domy, odwiedza groby zmarłych, pomniki obmywane są pachnącą wodą i przyozdabiane złotym liściem. Czytane są święte księgi, a do świątyń udają się procesje wiernych z zapalonymi świecami w dło­niach. Inne tajlandzkie święta buddyjskie to Pujas w lutym i święto Kathina w październiku i listo­padzie. W czasie obu tych świąt składa się rytual­ne ofiary.
W Sri Lance, oprócz święta Wesak, obchodzi się również święta Perahera, na pamiątkę sprowa­dzenia buddyzmu do kraju. W trakcie święta Pe­rahera organizowane są procesje i tańce. Najbar­dziej znane są Duruthu Perahera i Esala Perahera, w czasie których urządza się uroczyste procesje z zapalonymi pochodniami.
Najważniejszym buddyjskim świętem w Tybe­cie jest Losar, czyli obchody Nowego Roku. Bud­dyści w innych krajach również świętują nadejście Nowego Roku, jednak tybetańskie święto jest ob­chodzone najhuczniej; towarzyszą mu tańce, mas­karady, uroczyste posiłki złożone ze specjalnie na tę okazję przygotowanych potraw oraz słynny tur­niej łuczniczy. W Tybecie uroczyście obchodzi się również urodziny Dalaj Lamy. W Japonii najbar­dziej uroczyste są święta związane z kolejnymi eta­pami w życiu Buddy. Bardzo ważne są również święta Higan Obon i Setsubon, w czasie których odwiedza się groby, buduje ołtarze i organizuje uroczyste procesje do świątyń.

Podobne prace

Do góry