Ocena brak

Buddyzm

Autor /Hyrek Dodano /31.01.2012

Buddyzm przejął z hinduizmu ideę reinkarnacji, chociaż buddyści nie wierzą ani w osobową duszę, ani w boski byt w najczystszej postaci. Liczą się tylko czyny i pragnienia - to one uczestniczą w kole narodzin i śmierci, tak długo, aż czyny nie wyeliminują pragnień - wówczas osią­ga się stan niebytu - nirwanę.
Buddyzm podzielił się na dwa podstawowe odła­my — therawadę i mahajanę. Therawada, czyli „tra­dycja starszych" albo „mały wóz" uważana jest za bliższą pierwotnej nauce Buddy i oferuje zbawie­nie tylko wybranym. Mahajana, czyli „wielki wóz" oferuje zbawienie wszystkim ludziom , niezależ­nie od przynależności kastowej. Jedną z głównych postaci mahajany jest Bodhisattwa - ten, który mógł osiągnąć nirwanę, ale wrócił, by pomóc in­nym. W tybetańskiej odmianie mahajany wystę­pują też lokalne ludowe bóstwa.

Podobne prace

Do góry