Ocena brak

BUDDE, Buddeus JOHANN FRANZ

Autor /LeonidXXX Dodano /14.07.2012

ur. 25 VI 1667 w Anklam
na Pomorzu Zach. (NRD), zm. 19 XI 1729 w Gotha (Turyngia),
Ewang. filozof i teolog.

Był synem pastora luterańskiego; studia filoz. odbywał 1685-
-87 w Wittenberdze, po czym został wykładowcą na wydziale
filoz.; 1689 udał się do Jeny, gdzie studiował historię powsz.;
powołany 1692 na prof, języka gr. i łac. w Koburgu (Bawaria),
przeszedł 1693 do nowo utworzonego uniw. w Halle, gdzie wykładał
filozofię mor.; po uzyskaniu doktoratu z teologii został
1705 prof, teologii w Jenie.

Z zakresu filozofii ogłosił Elementa philosophiae practicae (HI
1697), Elementa philosophiae theoreticae (HI 1703) i Elementa
philosophiae Instrumentalis (Hl 1703); opracował również historię
filozofii Compendium historiae philosophiae (wyd. pośm., HI
1731). Spośród dzieł teol. na uwagę zasługują Institutiones theologiae
moralis (L 1711) oraz — cenione w teologii protest. — Institutiones
theologiae dogmaticae (L 1724);

nadto pozostawił studium
Isagoge historico-theologica in theologiam universam (L
1727); jest również autorem rozpraw bibl. Historia ecclesiastica
VT ab orbe condito usque ad Christum natum (I-II, Hl 1715-18)
oraz Ecclesia apostolica sive de statu Ecclesiae christianae sub
Apostolis (Je 1729).

W filozofii ulegał wpływom myśli J. Locke'a
i sprzyjał eklektyzmowi; w sporach teol. zajmował stanowisko
pośrednie między ->pietyzmem a protest, racjonalizmem; był
uważany przez współczesnych za wielkiego erudytę.

 

A.F. Stolzenburg, Die Theologie des Johann Franz B., B 1926; K. Barth,
Die protestantische Theologie des 19. Jahrhundert, Z 1946, 120-122; K. Aland NDB II 715; Hirsch II 319-335.

Podobne prace

Do góry