Ocena brak

BUCZACKI JAN Murza Tarak

Autor /LeonidXXX Dodano /14.07.2012

ur. na Podlasiu, zm.
13 IX 1857 w Warszawie, Arabista.

Jako wnuk wybitnego działacza tatarskiego, posła na sejm
Królestwa Pol., muzułmanina Jakuba B. (1745-1835), kontynuował
rodzinne tradycje rei.; uważany za pierwszego tłumacza
całego -» Koranu (I-II, Wwa 1858, wyd. jako przekład z arab.,
poprawiony, uzupełniony i opatrzony przez B. komentarzem
pol.);

w komentarzach B. złagodził wrogą w stosunku do in.
wyznań wymowę niektórych wersetów Koranu, wskazując na
hist, uwarunkowania epoki, w której one powstały. S. Kryczyński
jest zdania, że właściwym autorem przekładu dokonanego
na pocz. XIX w. był ojciec B., Selim, wspólnie z nie znanym
z nazwiska Tatarem polskim.

 

L. Hubert, BW 72(1858) 718-741; J. Talko-Hryncewicz, Muślimowie,
czyli tak zwani Tatarzy litewscy, Kr 1924, 56; S. Dziadulewicz, Herbarz rodzin tatarskich w Polsce, Wl 1929, 74; J. Szymkiewicz, Literatura religijna Tatarów litewskich. Rocznik Tatarski 2(1935) 140; S. Kryczyński, PSB III 83-84; J. Reychman, Mahomet i świat muzułmański, Wwa 1966, 246,257.

Podobne prace

Do góry