Ocena brak

BÜCHSEL FRIEDRICH

Autor /LeonidXXX Dodano /14.07.2012

ur. 2 VII 1883 w Stücken (k. Poczdamu),
zm. 5 V 1945 w Rostocku, Egzegeta.

Studiował na uniw. w Tybindze i w Halle; interesował się
głównie pismami Jana Apostoła; wkrótce po ukończeniu studiów
opublikował Die Christologie der Offenbarung Johannis
(Hl 1907) i rozprawę Der Begriff der Wahrheit in dem Evangelium
und den Briefen des Johannes (Gü 1911); od 1916 był prof,
egzegezy NT na uniw. w Greifswaldzie, a od 1918 w Rostocku;

w rozprawie Johannes und der hellenistische Synkretismus (Gü
1928) dokonał analizy głównych Janowych pojęć teol. i obrazów,
by wykazać, że nie mają one związku ze światem hellenist.,
a poznanie Boga nie nawiązuje do gnozy; Jan był naocznym
świadkiem tego, co opisywał, naukę Jezusa tak referował, jak
ją rozumiano w jego gminie kościelnej.

W komentarzach do
NT Die Johannesbriefe (L 1933), Das Evangelium nach Johannes
(Gö 1934,1949s) B. wyraził przekonanie, że Ewangelia Jana ma
większe znaczenie jako źródło poznania hist, osoby Jezusa,
a zwł. jego bóstwa niż Ewangelie synoptyczne.

Prowadził studia
nad teologią NT; ich owocem były m.in. prace Die Christologie
Hebräerbriefs (Gü 1922), Der Geist Gottes im NT (Gü
1926), Die Offenbarung Gottes (Gü 1938), wiele artykułów w
TWNT oraz podręcznik Theologie des NT (Gü 1935.19382);
życie Chrystusa napisane pt. Jesu Verkündigung und Geschichte
(Gü 1947) ujął B. jako dzieje Mesjasza i Syna Bożego, w których
dominuje słowo Boże i objawienie.

B. mniej interesował się historią,
a bardziej zwracał uwagę na chrystologię i soteriologię
oraz na zagadnienie związków między Chrystusem, Ewangeliami
i wiernymi pierwotnych gmin kośc.; należał do konserwatywnych
egzegetów protest., w wyniku czego jego opinie były bliższe
stanowisku teologów katolickich.

 

G. Quell, Friedrich Brunstäd und Friedrich B. zum Gedächtnis, ThLZ 73
(1948) 176-178; M.J. Fiedler, Bibliographie Friedrich B., ThLZ 82(1957) 311-316 (bibliogr.); Kümmel 500-503.

Podobne prace

Do góry