Ocena brak

BUCHARY l SAMARKANDY ZDOBYCIE PRZEZ MONGOŁÓW 1220

Autor /gierka Dodano /31.07.2012

W pościgu za szachem Chorezmu po bitwie pod Chodżentem (patrz

MONGOLSKO-PERSKA WOJNA PIERWSZA 1218-

-1221) Czyngis-chan (l 167?-1227) ze swoją mongolską armią dotarł w początkach lutego 1220 do Buchary (obecnie w środkowym Uzbekistanie). Czyngis-chan obiegł miasto, w wale oblężniczym kazał pozostawić lukę, by załoga mogła się przez nią wymknąć. Rozpoczęto ostrzeliwanie miasta oraz sztur­my, do udziału w których zmuszano jeńców. 10 lub 16 lutego miasto poddało się. Dwa­naście dni broniła się jeszcze cytadela. Miasto zostało splądrowane i strawione przez przypadkowo zaprószony ogień; mie­szkańców wygnano. Czyngis-chan w połowie marca dotarł do Samarkandy. Piątego dnia oblężenia część załogi wyszła z miasta i pod­dała się. W następstwie Samarkanda skapi­tulowała, broniła się jeszcze krótko cytadela. Miasto splądrowano, część mieszkańców wygnano. Czyngis-chan udał się w ślad za synem szacha do Bamianu. 

Podobne prace

Do góry