Ocena brak

BRZOZOWSKI WINCENTY , KORAB , pseud. Vincent de Korab

Autor /maciana Dodano /13.02.2012

BRZOZOWSKI WINCENTY , KORAB , pseud. Vincent de
Korab, ur. 1877 (?) w Latakiji (Syria), z m . 3  IV 1941 w Warszawie,
syn Karola, brat Stanisława, poeta, tłumacz. Jego debiut
w „Życiu'' S. Przybyszewskiego 1899, wiersz Affinite d ombres
et de fleurs en le soir, w przekł. Stanisława pt. Powinowactwo
Cieni i Kwiatów - o zmierzchu, wywołał liczne polemiki.
Wiersz ten omówił Przybyszewski w art. O ,,nową" sztukę. B.
publikował także w in. czasopismach Młodej Polski, a 1910
wydał swój jedyny zbiór Dusza mówiąca, zawierający poezje
pol. i franc. oraz przekłady. Biografia B. jest mało znana, po
pobycie w kraju przebywał wiele lat w Paryżu (1904 jako
korespondent „Sztuki"), przyjaźnił się z J. Moreasem; nast.
w Syrii, 1937 lub 1938 wrócił do Polski, ogłosił kilka utworów
w pismach literackich. W 1940 napisał cykl 37 Stances w języku
franc., 5 z nich ogł. „Tygodnik Powsz." 1950 w przekł. S.
Pieńkowskiego. Poezja B., związana z nurtami symbolizmu
i dekadentyzmu, wyróżnia się kunsztownością i kondensacją,
na czym zaważyły prawdopodobnie wzory poezji orientalnej.
Lekkość, wykwint i prostota stylu B. czynią z niego jednego
z pierwszych reprezentantów fali neoklas. w naszej poezji
(możliwe wpływy poezji franc. neoklasycyzmu). B. tłumaczył
m. in. P. Verlaine'a, Moreasa, M. Schwoba i poezję orientalną.
Utwory zebrane, oprać. M. Stała, Kr. 1980.

OLP V 1 (J. Trznadel); A. GRZYMAŁA-SIEDLECKI W. K.-B., w:
Nie pożegnani, Kr. 1972; A. GROBICKI Saga rodu Brzozowskich,
Panorama Północy" 1975 nr 38.
Jacek Trznadel

Podobne prace

Do góry