Ocena brak

BRZOZOWSKI LUDWIK

Autor /maciana Dodano /13.02.2012

BRZOZOWSKI LUDWIK , ur. 22 VI 1833 w Opaczy Dużej pod
Warszawą, zm. 10 XII 1873 w Paryżu, poeta, prozaik. Uczestniczył
w Warszawie w działalności spiskowej poprzedzającej
powstanie styczniowe; 1861 wyjechał za granicę, 1862 redagował
w Paryżu organ mierosławczyków „Baczność". Powróciwszy
u schyłku 1862 do kraju, brał nast. udział w walkach
powstańczych; po upadku powstania emigrował. Z rozproszonej,
druk. od l. pięćdziesiątych w czasopismach twórczości B.,
obejmującej lirykę, fragmenty poematu Marzyciel (1865), opowiadania
(ogł. od 1858) i zaginioną powieść obycz. Powrócony,
najwartościowsze są wiersze o tematyce zaczerpniętej z własnych
przeżyć powstańczych poety („Dzień. Lit." 1864-68);
liryki poprzedzające samobójczą śmierć wyrażają obcość autora
w  nowym , poromant. świecie.

Księga wierszy 2; Zbiór poetów 3.
R. TABORSKI L.B. - poeta powstania styczniowego, „Przegl.
Hum." 1958 nr 6.
Roman Taborski

Podobne prace

Do góry