Ocena brak

BRZEZIŃSKI MIECZYSŁAW , pseud. Kazimierz Bystrzycki, Wiktor Olszewski

Autor /maciana Dodano /13.02.2012

BRZEZIŃSKI MIECZYSŁAW , pseud. Kazimierz Bystrzycki,
Wiktor Olszewski, ur. 6 X 1858 w Warszawie, zm. 25 I 1911
tamże, działacz oświat., wydawca, publicysta. W okresie studiów
przyr. na UW (od 1876) brał udział, wraz z > K. Prószyńskim,
w pracach tajnego stow. T O N ; aresztowany 1878, był
więziony 3 lata w Cytadeli warsz. (należał tu do red. tajnego
„Głosu Więźnia") i w Brześciu; po zwolnieniu współzałożyciel
Warsz. Koła Oświaty Lud. (1882), zasłużył się zwł. w jego
sekcji wydawn., dostarczając czytelnikowi wiejskiemu licznych
książek popularyzujących wiedzę i rozwijających świadomość
społ.; wydawnictwa B., ze znakiem „pajączka" (ok.
300 pozycji), miały charakter bardziej postępowy niż książki
Promyka. Wychodziły gł. z Księgarni Pol. J. Sikorskiej w Warszawie.
Jako publicysta > „Głosu", a nast. współred. > „Zorzy
(od 1892), walczył o wyższy poziom literatury dla ludu (art.
Beletrystyka ludowa i nasi wielcy, „Głos" 1888 i in.); sporządził
kryt. Katalog rozumowany wydawnictw ludowych (1897);
był autorem pogadanek (Podarunek dla młodzieży 1885,
17 wyd.) i opowiastek (Przygody myśliwca 1891, Sprawa o wóz
1901) o wielkich umiejętnościach pularyzatorskich. Do współpracowników
i kontynuatorów B. należeli m. in. A. Chętnik i W. Umiński.

PSB 3 (J. Stemler); S. REYMONT Warszawskie wydawnictwa
popularne w latach 1880-1914, w: Z dziejów książki i bibliotek w Warszawie
(zbiór.), W. 1961.
Ewa Rohozińska

Podobne prace

Do góry