Ocena brak

BRYTYJSKI KORPUS EKSPEDYCYJNY (British Expeditionary Force - BEF) - jednostka

Autor /zosia1234 Dodano /22.02.2011

Wojska brytyjskie skierowane w 1939 r. do wsparcia sojuszniczych wojsk francuskich i belgijskich. Pierwsze oddziały przybyły do Fran­cj i 4 września 1939 r. (dowódca gen. lord *Gort) i zajęły stanowiska wzdłuż granicy belgijskiej, między 1 i 7 armią francuską. Początkowo liczyły 152 tys. żołnierzy uformowa­nych w dwa korpusy: I koipus do­wodzony przez gen. Johna *Dilla (później gen. M. Bakera) obejmował 1 i 2 dywizję, II korpus (dowódca gen. Alan *Brooke) - 3 i 4 dywizję. W skład BEF wchodziły również si­ły powietrzne: 12 eskadr liczących 9392 żołnierzy. Słabością korpusu ekspedycyjnego był brak broni pan­cernej, słabe wyszkolenie żołnierzy wywodzących się głównie z armii terytorialnej (* British Army) oraz niedostatek sił lotniczych. Gen. Ber­nard L. *Montgomery stwierdził: „[BEF był - przyp. BW] całkowicie niezdolny do prowadzenia głównych działań wojennych na kontynencie europejskim".

W ostatnich miesią­cach 1939 r. i pierwszych 1940 r. BEF został wzmocniony przez nowo sformowane dywizje. W maju 1940 r. liczebność BEF wyniosła 394 165 żołnierzy, z których ok. 240 tys. było na froncie. 10 maja 1940 r. BEF wyruszył w stronę rzeki Skaldy (Belgia), lecz wkrótce wycofał się do rejonu * Dunkierki, skąd większość żołnierzy ewakuowano w dniach 27 maja - 3 czerwca. We Francji po­zostało ok. 140 tys. żołnierzy brytyj­skich, z których części udało się przedostać do Wielkiej Brytanii, lecz 51 dywizja poddała się Niem­com w rejonie St. Valery-en-Caux. 13 czerwca do Cherbourga przybył gen. Brooke, aby objąć dowództwo nad jednostkami BEF wzmocniony­mi przez 52 dywizję (Highland). Uznał jednak, że wobec postawy francuskiego dowództwa, szukają­cego możliwości zawarcia zawie­szenia broni, dalsza walka nie ma sensu i zameldował premierowi Winstonowi Churchillowi o ko­nieczności natychmiastowej ewaku­acji.

Do Wielkiej Brytanii ewakuo­wano 136 tys. żołnierzy brytyjskich oraz 20 tys. żołnierzy polskich, wal­czących u boku armii francuskiej. W czasie walk we Francji BEF stra­cił 68 111 żołnierzy zabitych, zagi­nionych, rannych i wziętych do nie­woli oraz 599 żołnierzy zmarłych z powody chorób i w wypadkach. We Francji pozostawiono 64 tys. po­jazdów i 2472 działa.

Podobne prace

Do góry