Ocena brak

BRUNON z SEGNI Św.

Autor /Benignus463463634 Dodano /13.07.2012

ur. ok. 1049 w Asti, zm. 18 VII
1123 w Segni, Doradca i legat pap., opat.

Studiował w Bolonii i Sienie; był przyjacielem pap. Grzegorza
VII, który mianował go ok. 1080 bpem Segni; popierał reformy
Grzegorza VII; był również doradcą papieży Wiktora III,
Urbana II i Paschalisa II oraz legatem pap. we Francji i na
Sycylii, gdzie podjął próbę reformy duchowieństwa; 1102 wstąpił
do benedyktynów na Monte Cassino, a ok. 1107 wybrano go
opatem, zatrzymując urząd biskupi na mocy przywileju pap.;

Paschalis II cofnął ten przywilej, gdy B. wystąpił ostro w liście
(Diversorum ad Paschalem papam epistolae, PL 163,463-464),
zarzucając papieżowi herezję i grożąc mu depozycją za zawarcie
1111 konkordatu w Sutri z ces. Henrykiem V ; po unieważnieniu
konkordatu 1112 B. wycofał się z życia politycznego.
Napisał m.in. komentarze do wielu ksiąg ST i NT, które razem
z innymi pismami znajdują się w PL 164-165. Kult B. zatwierdził
1183 pap. Lucjusz III; wspomnienie 18 VII.

 

ASanc Julii IV 471-488; B. Gigalski, B. Bischof von Segni, Abt von Monte Cassino, Mr 1898; W. Kamiah, Apokalypse und Geschichtstheologie, HStud 285 (1935) 9-38; A. des Mazis, DHGE X 968-970; F. Caraffa, BS 111 578-580.

Podobne prace

Do góry