Ocena brak

BRUKSELA, flamandzkie Brüssel, franc. Bruxelles

Autor /Benignus463463634 Dodano /12.07.2012

Stolica
Belgii (1971 liczyła 1,07 min mieszk.), siedziba wielu instytucji
naukowych.

Początki chrześcijaństwa na terenie dzisiejszej B., znanej od
X w., gosp., handlowego i kulturalnego centrum Belgii, sięgają
1. poł. VII w. i związane są z działalnością św. Gaugeryka.
Do 1559 B. wchodziła w skład bpstwa Cambrai, nast. Mechelen,
z którym od 1961 stanowi archidiec. (-» Mechelen—Bruksela).

W B. mieszczą się 2 kat. uczelnie uniw. oraz międzynar.
instytut katechet -> Lumen Vitae i kolegium prowadzone przez
jezuitów. Faculté Universitaire St. Louis, zał. 1858, ma wydział
filozofii i nauk humanist. (1972 liczył 62 pracowników
naukowo-dydaktycznych i 600 studentów) oraz afiliowaną szkołę
nauk filoz. i rei., zał. 1925 (1972 liczyła 10 pracowników
naukowo-dydaktycznych i 436 studentów), z biblioteką liczącą
60 000 woluminów. Universitaire Faculteiten Sint Aloysius, zał.
1858, zreorganizowany 1968, z językiem wykładowym flamandzkim,
posiada wydział filoz.-humanist. i prawa; 1972 liczył 40
pracowników naukowo-dydaktycznych i 206 studentów; biblioteka
miała 5000 woluminów. Obydwie uczelnie należą do Międzynar.
Federacji Uniw. Katolickich. Znajduje się tu również
siedziba -> bollandystów i ich bogata biblioteka.

Do najważniejszych zabytków sztuki sakr. w B. należą: kolegiata
St. Michel et Gudule, wzniesiona 1226-50 z rom.-got.
apsydą, got. chórem (1226-80) i nawą główną zbudowaną w
stylu flamandzkiego gotyku (XIV w.), nawy boczne i 2 wieże
na fasadzie pochodzą z XV-XVI w.; kościoły: Notre-Dame de
la Chapelle, budowany od 1134, z transeptem z 1150 i nawą
z 1210-40; got. Notre-Dame du Šablon, z XV w., z rzeźbiarską
dekoracją lokalnej szkoły; St. Jean-Baptiste au Béguinage (1656-
-76); Notre-Dame du Bon Secours na planie centr. (1664-94);
Notre-Dame aux Riches Claires (1665) z kopułą; Ste Trinité,
zbudowany w stylu wł. baroku z lokalnymi tradycjami; St.
Jacques, klasycystyczny (1774-80); Ste Marie, wzniesiony na
planie ośmioboku w stylu bizant. (1846); Notre-Dame, neogot.
(1854-72). Liczne dzieła sztuki sakr. znajdują się w Musées
Royaux des Beaux Arts (obrazy H. Memlinga, Q. Matsysa,
P. Bruegla, P.P. Rubensa i in.).

 

A. Henne, A. Wauters, Histoire de la ville de B. I-III, Bru 1845; A. Velge, La collégiale des saints Michel et Gudule à B., Bru 1925 ; H. Hymans, Bruxelles, Bru 1926; L. Verniers, B. Esquisse historique, Bru 1941; E. de Moreau, Histoire de l'Eglise en Belgique I-IV, Bru 1945-52; F. Borroni, E. Josi, ECat III 157-160; A. Rousseau, B. et ses environs, P 1956; H. Pauvels, A. Moerman, EUA 11496-497; M. Dierickx, NCE 11841-842; The World of Learning 1972-73, Lo 1972, I 155,156.

Podobne prace

Do góry