Ocena brak

BROŻEK LUDWIK, pseud. Jan Kurzelowski,

Autor /maciana Dodano /13.02.2012

BROŻEK LUDWIK, pseud. Jan Kurzelowski, ur. 25 VIII 1907
w Karwinie (Śląsk Ciesz.), zm. 7 VI 1976 w Cieszynie, badacz
śl. piśmiennictwa i folkloru, bibliograf. Syn górnika, ukończył
Państw. Pedagogium w Krakowie (1930). Początkowo nauczyciel
od 1930 związany z kwart. —» „Zaranie Śląskie", m. in.
jako sekretarz red. (do 1939) i czł. rady red. (1957-66); 1939 i od
1945kustosz Muzeum Miejskiego w Cieszynie, od 1960 także
oddziału zabytków Bibl. Śl. (tamże). Aktywny działacz regionu
ciesz.. współpracował też z czasopismem zaolziańskim
—» Zwrot . Opracował m. in. Bibliografię Kopernikowską 1923-
1948 (1949), bibliografie W. Borowego (1952), Z. Kossak (1957)
oraz J. Londzina (1933), J. Lompy (1947), W. Krząszcza (1959),
G. Morcinka (1961) i in. pisarzy śl., w czasopismach i publikacjach
zbiór.; ponadto wybór pism J. Wantuły (1956), antologię
Wspomnienia Cieszyniaków (1964), zarys Piśmiennictwa na
Śląsku Cieszyńskim w wyd. zbiór. Pisarze śląscy XIX i XX
wieku (1963). Z Z. Hierowskim przygotował do druku
W. Ogrodzińskiego Dzieje piśmiennictwa śląskiego (1965).

ŚSB 2 (M. FAZAN); A. WIDERA Wspomnienie o L.B., „Lit. Lud." 1976 nr. 6
Mirosław Fazan

Podobne prace

Do góry