Ocena brak

BROWN WILLIAM ADAMS

Autor /Benignus463463634 Dodano /12.07.2012

ur. 29 XII 1865 w Nowym Jorku,
zm. 15 XII 1943 tamże, Teolog, działacz ekumeniczny.

Studiował w Yale University w New Haven, a nast. w Union
Theological Seminary w Nowym Jorku oraz na uniw. berlińskim; 1893 objął funkcję duchownego prezbiteriańskiego;

1898
podjął wykłady teologii systematycznej i praktycznej w Union
Theological Seminary w Nowym Jorku; 1937 przewodniczył
amer, delegacji na Oksfordzką Światową Konferencję Ekum.;
był członkiem amer, komisji -» Ekumenicznej Rady Kościołów.

Główne dzieło B. Christian Theology in Outline (NY 1906) zastąpiło
dotychczasowy podręcznik teologii prezbiteriańskiej W.N.
Clarke'a; nadto ogłosił m.in. The Essence of Christianity (NY
1902), The Christian Hope (Lo 1912), Is Christianity Practicable
(NY 1916), Christian Unity (NY 1922), Imperialistic Religion and
the Religion of Democracy (Lo 1923), The Church Catholic and
Protestant (NY 1935) oraz Church and State in Contemporary
America (NY 1936). Poglądy teol. i etyczne B. kształtowały się
pod wpływem doktryny F. Schleiermachera, A. Ritschla i W.
Jamesa; w koncepcji poznania teol. był zwolennikiem intuicjonizmu;

w dziedzinie etyki głosił zasady ewang. liberalizmu;
opowiadał się za demokracją, widząc w niej duże wartości mor. ;
jego charakterystyczny eklektyzm umożliwił mu powiązanie
protest, modernizmu z protestantyzmem konserwatywnym.

 

S. McCrea Cavert, H. P. van Dusen, Church Through Hilf a Century. Essays in Honor of William Adams B., NY 1936; H.P. van Dusen, RGG I 1422-1423; F.H. Littell, WKL 182; E.C. Bianchi, NCE II 825.

Podobne prace

Do góry