Ocena brak

BROWN JÓZEF SJ

Autor /Benignus463463634 Dodano /12.07.2012

ur. 1 VI 1801 w Petersburgu, zm. 31 XII
1879 w Krakowie, Bibliograf.

Syn Anglika, lekarza ces. dworu ros., 1817 wstąpił do zakonu
w Puszy (Białoruś); po usunięciu jezuitów z Białorusi,
po krótkim pobycie w Ferrarze, odbywał od 1820 studia filoz.
w Tarnopolu, a teol. w Starej Wsi i Tyńcu;

1828 przyjął święcenia
kapł.; był wykładowcą w konwiktach jez. w Tarnopolu,
Lwowie i ich rektorem (Tarnopol 1838-43, Lwów 1846) oraz
prof, teologii w Nowym Sączu (1843); 1854-66 prowincjałem
prow, galicyjskiej, 1866-70 przełożonym we Lwowie. W czasie
pobytu w Ferrarze zaczął kwerendę bio-bibliograficzną dotyczącą
pol. autorów jez., którą kontynuował 1842-53 we Lwowie,
a uzupełnił 1853 w Rzymie;

dostarczał A. de Backerowi SJ materiały
pol. do Bibliothèque des écrivains de la Compagnie de
Jésus (I-VII, Lg 1853-61); w wydanej drukiem w pol. przekładzie
W. Kiejnowskiego Bibliotece pisarzów asystencji polskiej
(PP 32(1861) 253-404, Pz 1862) zestawił działalność pisarską
jezuitów pol. od daty sprowadzenia do czasów jemu współczesnych.

Pisywał także artykuły z zakresu historii Białorusi w ->
„Tygodniku Katolickim" (wyd. w Grodzisku Wlkp.); pozostawił
w rpsie historię jezuitów na Białorusi i w Galicji.

 

Sommcrvogel li 223-224; Zaleski V 1195; T. Bzowski. Oìcowìe i bracia
Towarzystwa Jezusowego zmarli w polskich prowincjach od r, 1820, Kr 1932, 325-326; S. Bednarski, PSB II 477.

Podobne prace

Do góry