Ocena brak

BROTHERHOOD MOVEMENT, ruch braterstwa

Autor /Benignus463463634 Dodano /12.07.2012

Ruch
społ., którego celem jest pomoc w pełnym rozwoju osobowości
człowieka i życia rodziny bez względu na wyznanie i pochodzenie
społeczne.

Zapoczątkowany 1875 przez anglikanina J. Blackhama, wywodzi
się z akcji tzw. Adult School, propagującej pod wpływem
odrodzenia rei. i metodyzmu (-> metodyści) pogłębienie życia
rei., zwł. wśród robotników;

początkowo działalność B.M. polegała
na urządzaniu zebrań dla robotników i robotnic (organizowanych
od 1891 przez Theodore Taylor); 1919 ruch przyjął
obecną nazwę; wtedy też zaczęto wydawać własny tygodnik
Outlook";

stopniowo wpływy B.M. rozszerzyły się na Walię,
Szkocję, Niemcy, nast. na kolonie bryt. i Stany Zjedn.; mimo
że liczba członków sięga 100 000, znaczenie ruchu zmniejsza się,
gdyż jego rolę przejmują specjalne organizacje robotnicze.

 

J. Laon, Die Bruderschaftsbewegung in England, Christliche Welt 42 (1928) 614-617; J.G. Powell, The Story of the B.M., Ox 1953; tenże, Is the B.M. Really Necessary?, Ox 1954; E.H. Robertson, RGG I 1422; K. Algermissen, LThK II 708.

Podobne prace

Do góry