Ocena brak

BROOKE ALAN wicehrabia Alanbrooke of Brookeborough (1883-1963) - marszałek polny

Autor /zosia1234 Dodano /22.02.2011

Brytyjski oficer, jeden z najbardziej zasługujących na uwagę strategów II wojny światowej. Jego wojenna kariera rozpoczęła się w 1940 r., gdy jako dowódca II korpusu brytyj­skich sił ekspedycyjnych (zob. Bry­tyjski Korpus Ekspedycyjny) we Francji kierował obroną *Dunkierki. Odwołany do Londynu przed ewa­kuacją wojsk brytyjskich z Francji, wkrótce objął stanowisko dowódcy Home Forces (annia broniąca me­tropolii). W 1941 r. objął stanowi­sko szefa Imperialnego Sztabu Ge­neralnego, a w marcu 1942 r. został przewodniczącym Komitetu Szefów Sztabów. Był jednym z najbliższych doradców premiera Winstona Churchilla i uzyskał znaczący wpływ na decyzje szefa rządu (twierdził, że jego rolą było zamie­nianie pomysłów Churchilla w de­cyzje wojskowe). Wielokrotnie po­wstrzymywał premiera przed reali­zacją złych planów, co często prowadziło do gwałtownych sprze­czek.

Po jednej z kłótni, na wieść że Churchill stwierdził, iż szef Sztabu Generalnego nienawidzi go i musi odejść, Sir Alan powiedział: „To nieprawda, że nienawidzę go. Ubóstwiam go, ale kiedy nadejdzie dzień, w którym powiem, że ma ra­cję, mając świadomość, iż robi źle, będę zmuszony złożyć rezygnację". Zawsze był przy premierze w czasie najważniejszych wydarzeń politycz­nych, np. konferncji w Teheranie. Był również zręcznym politykiem; doskonale sobie radził z amerykań­skimi dowódcami, którzy cenili jego profesjonalizm. Nie potrafił jednak znaleźć wspólnego języka z gen. George'em *Marshallem, do które­go czuł (odwzajemnianą) antypatię. Największym rozczarowaniem była dla niego wiadomość, że stanowisko głównodowodzącego wojskami alianckimi w inwazji na *Norman-dię ma sprawować gen. Dwight *Ei-senhower; zawód był tym większy, że premier Churchill jemu obiecał to stanowisko.

W czasie wojny otrzymał wiele ho­norów nagradzających zasługi po­niesione w służbie Wielkiej Bryta­nii: w 1940 r. otrzymał tytuł szla­checki, w 1944 - stopień marszałka polnego, we wrześniu 1945 r. - tytuł barona Alanbrooke of Brooke­borough, a później - tytuł wicehra­biego (viscount).

 

Podobne prace

Do góry