Ocena brak

BRONIKOWSKI ANTONI

Autor /maciana Dodano /13.02.2012


BRONIKOWSKI ANTONI, ur. 29 X 1817 w Golejewku pod
Rawiczem, zm. 7 IV 1884 w Ostrowie Wielkopol., tłumacz.
W gimn. w Lesznie (1831-37) przyjaźnił się z R. Berwińskim;
1842 ukończył studia humanist. we Wrocławiu. Jako nauczyciel
gimn. języków staroż. w Poznaniu 1846—48 i Ostrowie
1851-83 był szykanowany przez władze pruskie. Wydał zbiory
epigońskich poezji Kwiatek wielkopolski (1838) i Moje marzenia
(1840), przede wszystkim jednak tłumaczył z greki dzieła
historiografów (Ksenofonta, Herodota, Tukidydesa, Plutarcha),
a ponadto Odyseję (t. 1-2 1859) i dialogi Platona (t. 1-2
1858-79).

Zbiór poetów 2.
Jarosław Maciejewski

Podobne prace

Do góry