Ocena brak

BRONIKOWSKI ALEKSANDER

Autor /maciana Dodano /13.02.2012

BRONIKOWSKI ALEKSANDER, ur. 28 II 1787 w Dreźnie,
zm. 21 I 1834 tamże, powieściopisarz. Syn Polaka w służbie
saskiej, wychowany przez matkę, Niemkę, pisał wyłącznie
w języku niem., ale uważał się za Polaka. Do 1811 oficer prus.,
1812-14 napoleoński, 1817-23 służył w armii Królestwa Pol.,
1824 wrócił do Niemiec. Wydał 1825-31 cykl powieści hist.
z dziejów Polski, od czasów bajecznych do XVIII w. (m. in.
Myszą Wieża na jeziorze Goplecz. 1-2 1827, Kazimierz Wielki
1 Esterka t. 1-2 1828, Hipolit Boratyński t. 1-6 1828-29; tyt.
i daty przekł. pol.), które wyróżniają się kryt. stosunkiem do
przeszłości narodowej. Stosując metodę beletryzacji źródeł
hist. (choć wiele elementów, niekiedy nawet postaci i pomysłów
fabularnych przejął od W. Scotta), przyczynił się do
powstania powieści hist. typu dokumentarnego. Do tematyki
pol. sięgał też w powieściach fantast.: bohaterem Moiny
(przekł. pol. 1828) jest S. Poniatowski, ojciec króla, t. 3 Beate
(t.1-3 1832; nie tłum.) zawiera satyr, obraz społeczeństwa pol.
doby powstania listopadowego wraz z analizą przyczyn jego
upadku; opublikował zarys historii Polski (Die Geschichte
Polens t. 1-3 1827). Powieści B., przekładane często równolegle
na pol., cieszyły się dużym zainteresowaniem; niektóre
miały przekł. franc., ang., wł., w jęz. skandynawskich i in.

L. RATH  A....B., Lw. 1937; H. STANKOWSKA Początki powieści
historycznej w Polsce. Opole 1965.

Podobne prace

Do góry