Ocena brak

BRONIEWSKI MARCIN, błędnie Broński Krzysztof

Autor /Benignus463463634 Dodano /12.07.2012

Żył na
przełomie XVI i XVII w., działacz innowierczy.

Pochodził prawdopodobnie z wielkopol. rodziny należącej do
jednoty -sbraci czeskich; po raz pierwszy wystąpił 1595 na
unijnym synodzie różnowierczym w Toruniu, gdzie usiłował doprowadzić
do zjednoczenia innowierców pol., aby w ten sposób
zapewnić im przewagę w państwie;

od 1596 pracował nad pogodzeniem
protestantyzmu pol. z prawosławiem, działając z ramienia
K.W. Ostrogskiego na sejmikach ruskich;

był współorganizatorem
zjazdu ewangelików i prawosławnych w Wilnie, gdzie
m.in. 2 VI 1599 odbyła się dysputa przywódcy braci czes. S.T.
Turnowskiego z M. Smigleckim SJ;

w tym okresie nawiązał także
kontakt z bawiącym w Polsce wysłannikiem patriarchy aleks.
Melecjusza Pigasa, Cyrylem Lukarisem, głównym zwolennikiem
protestantyzmu w Kościele wsch.; 1606 brał udział w rokoszu
M. Zebrzydowskiego; jest autorem „punktów rokoszowych",
które sam odczytał 24 VIII 1606 na zjeździe sandomierskim.

J. Tretiak i K. Chodynicki uważają, że B. jest autorem m.in.
dzieł polem. Respons w porywczą dany na upominanie do ewangelików
o zburzeniu zboru krakowskiego w roku 1592 (bmrw)
oraz (pod pseudonimem) Apokrisis albo odpowiedź na książki
o synodzie brzeskim imieniem ludzi starożytnej religii greckiej
przez Chrystophora Philaletha w porywczą dana (bmrw; wyd.
w języku ruskim Wl 1597, przedr. w Pamiatniki polemiczeskoj
litieratury w zapadnoj Rusi II, Ptb 1882), które jest odpowiedzią
na P. Skargi Synod brzeski (Kr 1597) i stanowi jeden z ważniejszych
dokumentów polemiki na temat unii -> brzeskiej.

 

A. Bruckner, Spor v o unię w dawnej literaturze, KH 10(1896) 592-596; J. Tretiak, Skarga i Fllalet, PP 113(1912) 136-148; A. Strzelecki, Udział 1 rola różnowierstwa w rokoszu Zebrzydowskiego, RP 7-8 (1935/36) 101-184; K. Chodynicki, PSB II 462-464; NKorbut II 47-49.

Podobne prace

Do góry