Ocena brak

BRONIEWSKI, Broniowski, MARCIN

Autor /maciana Dodano /13.02.2012

BRONIEWSKI, Broniowski, MARCIN, zm. 4 XI1624, działacz
polit i rei.; zwolennik reformacji. Pochodził z woj. kaliskiego,
ale za młodu działał na Rusi. Brał udział w synodzie toruńskim
1585, gdzie zabiegał o wznowienie zgody sandomierskiej.
Pracował dla osiągnięcia porozumienia między ewangelikami
i prawosławnymi. Ok. 1600 wrócił do Wielkopolski, skąd
posłował na 10 sejmów (1603-24). Czynny w opozycji wielkopol.
brał udział w rokoszu Zebrzydowskiego. Od 1609 senior
Jednoty braci czeskich. Jako stały korespondent K. Radziwiłła
słał mu 1619-24 nowiny polit. (korespondencja B. w AGAD
i Bibl. Kórnickiej). Autorstwo przypisywanych B. utworów,
o treści polemiczno-religijnej i polit., jak Apocrisis (1597),
nader problematyczne.

PSB 2 (K. Chodynicki); J. KRZYŻANOWSKI Proza polska wieku
XVI w: W wieku Reja i Stańczyka, W. 1958; J. NOWAK-DLUŻEWSKI
Okolicznościowa poezja polityczna w Polsce. Zygmunt III, W. 1971.
Włodzimierz Dworzaczek

Podobne prace

Do góry