Ocena brak

BRONIEWSKI, Broniowski, MARCIN

Autor /maciana Dodano /13.02.2012

BRONIEWSKI, Broniowski, MARCIN, zm. przed 31 III 1593,
pamiętnikarz. Pochodził z rodziny szlach. osiadłej w okolicach
Jasła. Dworzanin Zygmunta III i Stefana Batorego (1577 sekretarz
król.), posłował 1578 i 1579, razem z A. Taranowskim, do
chana krymskiego Machmet Gireja. Z podróży tych sporządził
dedykowaną Batoremu łac. relację, Tartariae descriptio (wyd.
w Kolonii 1595, w zbiorze prac różnych autorów), w której
jasnym, rzeczowym stylem przekazał wiele informacji
o współcz. sobie Krymie, stosunkach polit., życiu i obyczajach
Tatarów.

PSB 2 (K. Chodynicki).

Podobne prace

Do góry