Ocena brak

BRONIEWSKA JANINA

Autor /maciana Dodano /13.02.2012

BRONIEWSKA JANINA, z KUNIGÓW, ur. 5 VIII 1904
w Kaliszu, zm. 17 II1981 w Warszawie, autorka powieści dla
dzieci i młodzieży, publicystka. Pedagog, 1934-37 współred.
„Płomyka" i współpracowniczka „Płomyczka". Podczas
II wojny świat, działaczka ZPP, czł. redakcji —> „Nowych Widnokręgów"
(1941-44 używała pseud. Roman Jasiński) i red.
nacz. „Polski Zbrojnej" (1944-46), oficer i korespondent wojenny
I Dywizji im. T. Kościuszki; 1944 posłanka do KRN. W
1947-50 red. nacz. tygodnika „Kobieta". Uprawiała pisarstwo
dydaktyczno-wychowawcze o silnych akcentach społ. i polit.,
dostosowane jednak do kręgu zainteresowań i możliwości
percepcyjnych młodego odbiotcy. Wśród pozycji młodzieżowych
B. największą popularność zdobyła gawęda-wspomnienie
o gen. Walterze - O człowieku, który się kulom nie kłaniał
(1948, do 1978 15 wyd.), wśród przeznaczonych dla dzieci
wielokrotnie wznawiane powieści i opowiadania Historia gałgankowej
Balbisi (1937), Historia Toczonego Dziadka i Malowanej
Babki (1937), Ciapek włóczęga (1939), Filip i jego
załoga na kółkach (1949), Krystek z Warszawy (1949). Autorka
opowiadań dla dzieci z okresu okupacji O takich jak każde
z was (1970). Obok wspomnień Z notatnika korespondenta
wojennego (1953), wydała również Dziesięć serc czerwiennych
(1964), Maje i listopady (1967) oraz Tamten brzeg mych
iaf (1973), odtwarzające działalność lewicy pol. w 1. międzywojennych
i przynoszące m. in. liczne informacje biogr. o W.
Broniewskim (była żoną poety 1926-37). W powieści Dawno
i jeszcze dawniej (1975) szczególną uwagę skupiła na okresie
powojennej odbudowymi normalizacji. Odznaczona lit. nagrodą
m. Warszawy za twórczość dla dzieci' (1949), nagrodą
państw. III st. (1951) za Ogniwo, powieść-instruktaż dla pracy
ówczesnego harcerstwa, oraz nagrodą prezesa Rady Ministrów
(1973). Utwory B. tłumaczone byłym. in. na czes., węg., niem.,
rum., ros., chiń., japoński.

Krystyna Kuliczkowska

Podobne prace

Do góry