Ocena brak

Broń biologiczna i chemiczna

Autor /Lily Dodano /07.04.2011

 

Broń biologiczna jest środkiem masowego zakażenia ludzi, zwierząt żywności i wody poprzez wykorzystanie chorobotwórczych drobnoustrojów oraz toksyn wytwarzanych przez bakterie. Szczególne niebezpieczne choroby zakaźne wywołane środkami biologicznymi to: cholera, dur brzuszny i plamisty, kleszczowe zapalenie opon mózgowych, dżumę i inne. Oznakami użycia broni biologicznej są „głuche” wybuchy bomb, obecność w miejscu wybuchu kropel cieczy i dużych odłamków oraz pojawienie się większej liczby gryzoni, insektów, kleszczy lub organizmów wcześniej niespotykanych na danym terenie.

Bronią chemiczną nazywamy bojowe środki trujące (BST) wraz ze środkami ich przenoszenia. Jest ona używana do rażenia wojsk, obniżenia ich zdolności bojowej oraz utrudnienia wykorzystania terenu, uzbrojenia, sprzętu bojowego i środków materiałowych. Porażenie ludzi następuje przez wprowadzenie do organizmu skażonego powietrzem przez drogi oddechowe lub skórę, spożycie skażonych produktów lub wody albo przez bezpośredni kontakt ze skażonymi przedmiotami. W zależności od trwałości środków trujących podzielono je na trzy grupy: trwałe środki trujące (sarin, tabun, iperyt i luizyt), nietrwałe środki trujące (fosgen, dwufosgen, kwas pruski i chloropikryna), dymy trujące (chloroacetofenon, adamsyt i kamit). Ze względu na toksyczne oddziaływanie bojowych środków trujących na organizmy żywe oraz na sposoby ochrony przed nimi stosuje się ich podział na: paralityczno drgawkowe (powodują porażenia układu nerwowego: sarin, soman, tabun i V-gazy), ogólno trujące (powodują ogólne zatrucie organizmu przez drogi oddechowe i śluzówkę: kwas pruski, arsenowodór), parzące (porażają skórę powodują powstawanie pęcherzy owrzodzeń, trudno gojących się ran: iperyt, iperyt azotowy, luizyt), duszące (działają rażąco na układ oddechowy, powodując obrzęk płuc co prowadzi do uszkodzenia: fosgen, dwufosgen), drażniące i łzawiące (działają drażniąco na błonę śluzowe oczu, nosa, jamy ustnej i naskórę: adamsyt, chloroacetofenon), psychochemiczne (związki o działaniu narkotycznym, powodują czasowe obezwładnieni oraz zaburzenie fizyczne i psychiczne funkcje organizmu: LSD – 25, sernyl, U – 6056).

Podobne prace

Do góry