Ocena brak

Broń biologiczna.

Autor /phedutoupiede Dodano /24.05.2007

1. Historia użycia broni biologicznej.

· 6w pne Asyryjczycy zatruwali żywność wrogów sporyszem
· 6 w pne Ateńczycy zatruwali wodę w mieście Krissa
· 14w ne Tatarzy Kaffa -dżuma
· 15 w ne Francisco Pizarro, ubrania z ospą północnoamerykańskim Indianom
· 18w Napoleon podczas kampanii włoskiej próbował wywołać epidemie malarii mieście Mantua
· 1763 po raz pierwszy zastosowano broń biologiczną (Brytyjczycy) zarażając Indian w Nowej Szkocji zarazkami ospy prawdziwej
· 1915r dr Anton Dilger doprowadził do zakażenia koni bydła i mułów przeznaczonych dla armii w Europie, kilkaset przypadków wśród ludzi
· lata 30-40te w czasie wojny w Chinach i Mandżurii Japonia użyła pałeczek dżumy
· 1931 próba zarażenia członków Komisji Ligi Narodów badającej napaść Japonii na Mandżurię
· 1937 w Mandżurii znajdowała się Jednostka 731-zajdowała się badaniami nad bb- tu w nieludzki sposób zabito 3tyś ludzi a na terenie Chin wywołano kilka pandemii chorób zakaźnych- działalność zakończono w ‘45
· wiadomo też w ZSRR masowo produkowano wirusa ospy, zarazki dżumy płucnej oraz wąglika, a także prowadzono badania z wirusami Ebola i Marburg
· 1943r w USA rozpoczęto prace nad własnym programem bb trwały, do ‘63 kiedy prezydent Nixon nakazał wstrzymanie wszelkich badań dot. bb
· 1979r awaria w Świerdłowsku – przypadkowe uwolnienie aerozolu z wąglikiem, zginęło od 200 do 1000os. radzieckie Ministerstwo Zdrowia oświadczyło, że przyczyna zatrucia było spożycie zepsutego mięsa, dopiero w ’92 Jelcyn przyznał, że przyczyna był wąglik
· lata 80te Irak rozpoczął badania nad bronią biologiczną, którą testował nie tylko na zwierzętach ale też na jeńcach wojennych- Irańczycy
· 1984pewna sekta zatruła sałatki w 4 barach doprowadzając do zatrucia 750 os w Dales w Oregonie
· 1984 nalot na kryjówkę Frakcji Czerwonej Armii w Paryżu ujawnia hodowle wirusów
· 1992 sekta Aum wysłała do Zairu w rejon objęty epidemią wirusa Ebola misję humanitarną prawdopodobnie celem było zdobycie próbek wirusa
· 1995 Lary Hari członek prawicowej organizacji kupuje legalnie bakterie wywołującą dżumę dymieniczą
· 2001 wąglik w listach


Prawne metody walki z bb
· 500 lat pne starożytni Grecy i Rzymianie potępiali stosowanie zatrutej broni w czasie wojny
· prawo w Indiach zabraniało używania trucizn i innych takich środków uważając je za niehumanitarne
· 1925r. Protokół Genewski zakazał stosowania w trakcie wojny gazów duszących, trujących a także broni bakteriologicznej
Protokół dopuszczał użycie broni biologicznej w przypadku
1. wojny z państwem, które nie ratyfikowało Protokołu Genewskiego
2. odwetu za użycie bb lub bch
· konwencja z 1975r zakazała prowadzenia badań, produkcji, gromadzenia zapasów bb i nakazała jej niszczenie, nie wypracowano jednak skutecznych sposobów egzekwowania tego zobowiązania (Irak dopiero w 1995-komisja ONZ władze Irackie przyznały się i rok później zniszczono ośrodek)

2. Pojęcie broni biologicznej

Jest nazywana bronią atomową dla ubogich
Jest to broń masowej zagłady, w której ładunkiem bojowym są głównie mikroorganizmy chorobotwórcze, np. wirusy, bakterie, grzyby, pierwotniaki, niekiedy zakażone owady lub gryzonie.
Mogą być użyte w postaci suchej lub płynnej i rozprzestrzeniać się przez, samoloty lub pociski kierowane a też wiatr może przenosić powstałe obłoki bakteryjne. Zarazki mogą być zaszczepione owadom lub gryzoniom i przez nie przenoszone na ludzi.
Zakażenie ludzi lub zwierząt następuje tez w wyniku wdychania zakażonego powietrza, picia wody, ukąszeń, przedostania się do organizmu bakterii przez śluzówkę, rany i inne uszkodzenia skóry.
Spośród wszystkich rodzajów broni niekonwencjonalnej bb jest najbardziej przerażająca. Można ja łatwo wyprodukować, a jej skutki tak tragiczne jak broń atomowa.
Bardzo trudno jest wykryć atak biologiczny a jego zabójcze działanie potęguje z biegiem czasu.

3.Charkterystyka wybranych rodzajów bb
Dur brzuszny, tyfus brzuszny, epidemiczna ostra choroba zakaźna. Zakażenie następuje przez kontakt z chorym lub jego wydalinami, przez zakażoną wodę i produkty. Główne zmiany chorobowe zachodzą w jelicie cienkim. Objawy: stopniowe narastanie gorączki, ból głowy, nieżyt górnych dróg oddechowych.

Dur plamisty, tyfus plamisty, dur wysypkowy, dur osutkowy, choroba zakaźna. Rozróżnia się:
1) dur plamisty epidemiczny- źródłem zakażenia jest chory człowiek, przenosicielem wesz odzieżowa, rzadziej głowowa. Zarazki znajdują się w kale wszy i zostają wtarte w naskórek uszkodzony przez zadrapanie.
2) dur plamisty endemiczny - źródło zakażenia stanowi szczur i inne małe gryzonie, przenosicielem jest pchła szczurza.

Czerwonka bakteryjna, choroba zakaźna. Zakażenie drogą pokarmową przez spożycie zakażonego pokarmu: jarzyn, mleka, owoców. Rezerwuarem zarazków jest chory człowiek lub nosiciel, przenosicielami głównie muchy i inne owady. Objawy: biegunki śluzowo-krwawe i śluzowo-ropne, bóle brzucha, których przyczyną są owrzodzenia błony śluzowej jelita grubego. Część osób wyleczonych staje się nosicielami, gdyż przez różnie długi czas wydalają zarazki z kałem.

Ospa prawdziwa, bardzo niebezpieczna wirusowa choroba zakaźna. Źródłem zakażenia jest człowiek w każdym okresie choroby. Zakażenie odbywa się drogą kropelkową, wziewną (kurz) lub przez kontakt z przedmiotami chorego. Okres inkubacji 10-12 dni. Objawy: nagły początek z wysoką gorączką, bólami krzyża, nieżytem dróg oddechowych i nietypową wysypką. Ospa prawdziwa może tez przebiegać pod postacią tzw. czarnej ospy, kiedy to dochodzi do wylewów krwi do pęcherzyków. Prawdziwa ospa przeszła już do historii. Jako ostatni zachorował pewien Somalijczyk w 1977r., a oficjalnie ogłoszenie świata wolnego od ospy nastąpiło w 1980r. Jednak teoretycznie można jeszcze zachorować bo wirus może przetrwać w glebie ok. 100 lat.

Żółta febra, żółta gorączka, choroba zakaźna, kończąca się często śmiercią. Choroba przenoszona jest przez gryzonie i małpy za pośrednictwem komara. Okres inkubacji wynosi kilka dni. Skutkiem zakażenia jest ciężkie uszkodzenie narządów, a w szczególności wątroby oraz naczyń włosowatych.

Cholera, ostra choroba zakaźna jelit wywoływana przez przecinkowca cholery, objawia się gł. wymiotami, biegunką, szybkim odwodnieniem i zaburzeniem gospodarki elektrolitowej organizmu, często śmiertelna.
Toksyna otulinowa (jad kiełbasiany), jeden gram krystalicznej toksyny może zabić ponad 1 milion osób. Powoduje porażenie mięśni i zgon w ciągu 24 godzin.

Dżuma, choroba zakaźna odzwierzęca, o wysokiej śmiertelności, wywołana przez pałeczkę dżumy. Źródło zakażenia stanowią dzikie gryzonie, głównie szczury. Przenosicielem zarazka jest pchła szczurza. Szczepionka-brak. Śmiertelność bliska 100%. Gospodarz- pchły gryzoni. Metoda leczenia-antybiotyki. Wyróżniamy dwie postacie tej choroby:
1) Dżuma dymienicza zaczyna się nagle wśród dreszczy, wysokiej gorączki i silnych bólów głowy. Przy pomyślnym przebiegu gorączka spada po 2-3 tygodniach.
2) Dżuma płucna może powstać w przebiegu dymieniczej lub pojawić się pierwotnie po zakażeniu kropelkowym od chorego. Choroba ta zaczyna się wysoką gorączką, suchym kaszlem z towarzyszącą dusznością a potem krwiopluciem i sinicą. W przypadkach nieleczonych, o ciężkim przebiegu zejście śmiertelne następuje w przeciągu 2-5 dni, a najczęstszą przyczyną zgonu jest obrzęk płuc.

Wąglik, ostra choroba zakaźna zwierząt i ludzi. Występuje głównie u bydła, koni i owiec. Przypadki wąglika u ludzi spowodowane są zawsze kontaktem z chorym bądź padłym zwierzęciem. Laseczka wąglika wytwarza w warunkach tlenowych odporne formy przetrwalnikowe, zdolne przeżyć w glebie kilkadziesiąt lat, w warunkach beztlenowych laseczki giną w ciągu kilku dni. Zakażenie następuje zazwyczaj drogą pokarmową lub uszkodzona skórę. Okres wylęgania wąglika wynosi od kilku godzin do kilkunastu dni. To niepozorny przypominający kakao brunatny proszek. Jego garść odpowiednio rozpylona może zabić tysiące osób. Śmiertelność- 25-60%. W Rosji wyhodowano szczepy odporne naantybiotyki.

Wirus Ebola, objawowo przypomina grypę, następstwem są nieodwracalne uszkodzenia wątroby, zewnętrzne i wewnętrzne krwotoki. Wirus charakteryzuje się wysoką zakaźnością, przenosi się droga pokarmowa lub przez bezpośredni kontakt. Metoda leczenia, szczepionka oraz gospodarz nieznany. . Śmiertelność ok. 50 do 90%.

Tularemia, choroba zakaźna gł. gryzoni, o przebiegu podobnym do dżumy, przenoszona też na człowieka drogą pokarmową, przez kontakt lub ukąszenie kleszcza.

Bruceloza, ostra i przewlekła choroba odzwierzęca, występuje w dwóch odmianach: *gorączka maltańska, gdzie źródłem zakażenia są kozy, i lżejsza w objawach *b. bydlęca Zakażenie następuje drogą pokarmową, m.in. przez picie nieprzegotowanego mleka, pochodzącego od chorych krów, kóz lub owiec, a także przez wnikanie bakterii przez uszkodzoną skórę lub błony śluzowe podczas bezpośredniego zetknięcia z chorym zwierzęciem.

Choroba papuzia, jedna z odmian choroby ptasiej. Źródłem zakażenia są papugi, od których, drogą kropelkową lub pyłową, zakaża się człowiek. Zarazek atakuje narząd oddechowy, powodując niekiedy ciężkie ogniskowe zapalenie płuc. Przypadki spowodowane zakażeniem od papug przebiegają o wiele ciężej, niż od ptactwa domowego.

4.Rejon porażenia bronią biologiczną
-to obszar bezpośrednio zakażony biologicznymi środkami rażenia, łącznie z przylegającymi do niego terenami, na których możliwe jest biologiczne zakażenie.

Czynniki utrudniające szybka lokalizację rejonu zakażeń
· utajniony okres rozwoju chorób zakaźnych
· przemieszczenie się ludzi na duże odległości jeszcze przed ujawnieniem się zakażeń
· zakażenia wtórne
· trudności w ujawnieniu niektórych nosicieli chorób zakaźnych

Przed zakażeniem chronią
· indywidualne lub zbiorowe środki ochrony przed skażeniami(maski, odzież ochronna)
· szczepionki ochronne , antybiotyki
· rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny osobistej i otoczenia
· po wyjściu z terenu zakażonego bb (tylko po zezwoleniu władz sanitarno-epidemiologicznych) trzeba przeprowadzić
*częściowe zabiegi sanitarne
*dezynfekcje ubioru, obuwia i innych rzeczy
· zabezpieczyć rany i zadrapania
· do czasu przeprowadzenia całkowitych zabiegów sanitarnych nie wolno jeść, pić, palić (wodę pić po 30min zagotowaniu)
· w razie zaobserwowania jakichkolwiek zmian chorobotwórczych szybko zgłosić się do lekarza
W chwili zaskoczenia jesteśmy bezradni
* ew. sprawnie działające służby medyczne, sprawne rozpoznanie czynnika chorobotwórczego, leki-ale ich nie wystarczy- jedno duże miasto w USA i zapasów starczy na 2 tyg. z całego kraju
.

Oznaki użycia broni biologicznej
· głuche odgłosy wybuchów bomb
· obecność miejscach wybuchu kropel cieczy i dużych odłamków pocisków
· pojawienie się nagle większej liczby gryzoni, kleszczy, insektów lub organizmów wcześniej nie spotykanych na danym terenie

Podobne prace

Do góry