Ocena brak

BROEDERLAM MELCHIOR

Autor /Benignus463463634 Dodano /12.07.2012

Czynny 1381-1409, malarz niderlandzki,
działający na dworze Ludwika z Mâle, hrabiego
Flandrii, a nast. Filipa Śmiałego, księcia Burgundu.

Wymieniany w źródłach 1391 jako peintre monseigneur, B.
uważany jest za najwybitniejszego, przed J. van Eyckiem, mistrza
niderl. malarstwa tablicowego (E. Panofsky);

1394-99 wykonał
na zamówienie Filipa malowidła na skrzydłach ołtarzowych
(rzeźbioną partię środk. wykonał Jacques de Baerze),
przechowywanych obecnie w Musée des Beaux-Arts w Dijon;
przedstawiają one sceny z życia Chrystusa i Maryi — Zwiastowanie,
Narodzenie, Ofiarowanie oraz Ucieczka do Egiptu. Malowidła
te należą do pierwszych poza terenem Włoch obrazów
tablicowych, w których malarz powiązał postacie z określoną
przestrzenią.

W scenerii architektonicznej nawiązywał do wzorów
wł. trecento, stosował kilkuplanowy pejzaż (Ucieczka do
Egiptu), zróżnicowany nadto przez efekty światła i cienia.

Dzieło
B. cechuje finezja koloru i formy oraz realizm, znamienny dla
mistrzów niderl. XV w. (uwidoczniony zwł. w postaci św. Józefa,
który utrudzony podróżą, obciążony licznymi tobołkami,
pokrzepia się wodą z bukłaka). W redakcji ikonograficznej B.
wykorzystał wątki apokryficzne (motyw purpurowej przędzy w
dłoni Maryi w Zwiastowaniu, cud strącenia idoli w tle Ucieczki
do Egiptu).

Pierwszy ze znanych malarzy niderl. zredagował
scenę Zwiastowania w duchu ukrytej symboliki (poszczególne
partie przedstawionej architektury symbolizują ST — orientalizowana
świątynia o ciemnych oknach, i NT — jasno oświetlona
gotycka loggia; wysoka wieża i zamknięty ogród obrazują
ideę czystości Maryi, a motyw potrójnych okien zawiera aluzję do Trójcy Świętej).

Bezpośredni wpływ sztuki B. zaznaczył się
w ołtarzyku niderl. z pocz. XV w. (obecnie w Musée Mayer van
den Bergh w Antwerpii i w Walters Art Gallery w Baltimore)
oraz w burgundzkiej Madonnie Béstegui z pocz. XV w. (Luwr).

 

Panofsky NPt I 86-89,131-132; G. Troescher, Burgundische Malerei. Maler und Malwerke um 1400 in Burgund dem Berry mit der Auvergne und tn Savoyen mit ihren Quellen und Ausstrahlungen. B 1966, 96-97.

Podobne prace

Do góry