Ocena brak

Brodobrzanka wodna

Autor /Herakles Dodano /24.02.2012

 

Wygląd: trawa trwata wysokości 50-80 cm, tworząca luźne murawy dzięki zakorzeniającym się rozłogom. Źdźbła wznoszące się, ukorzeniają się na kolankach, u podstawy rozgałęzione, z krótkimi, nie kwitnącymi pędami.

Blaszki liściowe długości do 15 cm, szerokości do 15 mm, o brze-YAIKL gach schodzących się łód-kowato na czubku, u młodych złożone, później płaskie.

Języczki liściowe długości do 4 mm, nieco zaostrzone. Wiechy luźne, odstające, po przekwitnięciu ściągnięte. Kłoski 1-3-kwiato-we. Plewy bardzo małe. Plewki dolne z 3 niewyraźnymi ząbkami, bez ości.  

Okres kwitnienia: od maja do października.

Siedlisko: na wilgotnych, żyznych glebach obszarów źródliskowych, w rowach, na brzegach cieków wodnych.

Rozmieszczenie: Europa, Azja o umiarkowanym klimacie, pn. Afryka, Ameryka Pn.

Podobne prace

Do góry