Ocena brak

BRODAWKI KORZENIOWE

Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013

Narośla występujące na korzeniach roślin wyższych, powsta-ie na skutek zainfekowania żyjącymi w symbiozie z rośliną bakteriami brodawkowymi. Zjawisko szczególnie rozpowszechnione wśród roślin motylkowych (groch, fasola, iubin) współżyjących z bakteriami rodzaju Rhizobium, gramujemnymi pałeczkami, saprofitami żyjącymi w glebie.

W powstałym systemie roślina dostarcza odpowiedniego środowiska, energii itp., w zamian otrzymuje związki azotowe, które jest zdolna przyswoić. Istnieje ścisły związek pomiędzy oboma partnerami symbiozy, a poszczególne gatunki bakterii rozpoznają sobie właściwe gatunki roślin motylkowych za nomocą odpowiednich białek (lektyn), umiejscowionych na powierzchni włośników. Bakterie, przy niedoborach azotu i boru w glebie, wnikają do włośników korzeni roślin motylkowych. Po dostaniu się do części korowej korzenia, wydzielają hormony roślinne - citokininy, które pobudzają tkankę do intensywnego wzrostu.

W powstałej brodawce następuje rozmnożenie bakterii i ich przekształcenie w bakterioidy zdolne do wiązania azotu cząsteczkowego. Ponieważ enzymy biorące udział w reakcji są bardzo wrażliwe na obecność tlenu, roślina wytwarza barwnik, leghemoglobinę (homolog hemoglobiny), wiążący tlen dostający się do tkanki brodawki.

Stąd pochodzi różowawe zabarwienie brodawek. Produktywność tej symbiozy jest ogromna, rocznie wiązane jest 1011 kg azotu, czyli 60 % nowo wiązanego azotu na Ziemi. Istnieją również inne bakterie wiążące azot, żyjące w symbiozie z roślinami, np, bakterie z rodzaju Frankia w korzeniach olchy (Alnus), czy bakteria Anabaena azollae współżyjąca z pływającą - paprocią Azolla.

Podobne prace

Do góry