Ocena brak

Brodawka przysieczna

Autor /laetitia Dodano /06.01.2012

Brodawka przysieczna (papilla incisiva). YV linii pośrodkowcj podniebienia ku tyłowi od siekaczy przyśrodkowych znajduje się małe, silnie unerwione wzniesienie, tzwr. brodawka przysieczna, położona na otworze przysiecznym podniebienia kostnego. Na brodawce tej lub też obok niej znajdują się ujścia dwóch delikatnych przewodów błony śluzowej (ductus incisiui), prawego i lewego, często niedrożnych, biegnących przez kanał przysieczny i prowadzących ku górze do jamy nosowej. Częsty zanik przewodów przysiecznych tłumaczy się u człowieka szczątkowym rozwrojem tzw. narządu przylcmieszowego (organon uomeronasale s. Jacobsoni), z którym są one w związku (p. jama nosowa). U wielu niższych ssaków (np. u świni i przeżuwaczy) przewody te są bardzo wyraźne. Kanał i przewody przysieczne są to ostatnie pozostałości połączenia jamy ustnej i nosowej, otwartego jeszcze u zarodka ludzkiego, ślady pierwotnej wspólnoty obu tych przestrzeni. Przewód przysieczny ma pewne znaczenie kliniczne ponieważ sprawy ropne zębodołów siekaczy przyśrodkowych tą drogą mogą się przenosić na przegrodę nosową i wywoływać ropienie przegrody.

Podobne prace

Do góry