Ocena brak

Broad banding - szerokie kategorie

Autor /Yulia Dodano /21.04.2011

 

W ciągu ostatnich pięciu do dziesięciu lat, zaznaczyła się w bardzo hierarchicznych organizacjach tendencja w zarządzaniu zasobami ludzkimi zmierzająca do wprowadzenia mniej kłopotliwych taryfikatorów liczących zaledwie kilka kategorii obejmujących całą firmę, tzw. broad banding.

Nie jest to szczególnie nowa koncepcja, ale jej przyjęcie przez firmy, które w tym samym czasie starały się skrócić łańcuchy decyzyjne oraz spłaszczyć struktury, sprawiło, że broad bands zaczęły być kojarzone z „odchudzonymi” bardziej efektywnymi organizacjami. To skojarzenie doprowadziło do mylnego przekonania, że broad bands same w sobie są efektywnym narzędziem zarządzania.

Najczęściej przejście do broad banding odbywa się poprzez zastąpienie starego tradycyjnego taryfikatora z dużą liczbą kategorii, nowym taryfikatorem liczącym kategorii zaledwie cztery lub pięć. Stanowiska kwalifikowane są do nowych kategorii zgodnie z pewnym zestawem kryteriów. W tradycyjnym systemie płaci się pracownikom w ramach dość wąskich przedziałów. W systemach broad banding wiąże się ich płace ściśle z danymi płacowymi z rynku. Jest to do zrealizowania w warunkach dostępności dobrej jakości danych rynkowych na temat wszystkich niemal stanowisk. Tam jednak, gdzie rynek płacowy nie jest należycie zbadany, tego typu rozwiązanie staje się bardzo trudne do zastosowania w praktyce.

 

Podobne prace

Do góry