Ocena brak

BRENT CHARLES HENRY

Autor /Kalistrat Dodano /12.07.2012

ur. 9 IV 1862 w Newcastle
(k. Toronto), zm. 27 III 1929 w Lozannie, Bp anglik., misjonarz,
działacz ekum. i społeczny.

Studia human, odbywał 1880-84 w Trinity College w Toronto;
1887 przyjął święcenia kapł.; 1901 został bpem misyjnym
protest. Kościoła episkopalnego w Filipinach;

1908 i 1909 przewodniczył
międzynar. konferencji poświęconej zwalczaniu palenia
opium w Szanghaju, a 1911 stał na czele delegacji Stanów Zjedn.
na międzynar. konferencję do walki z narkotykami w Hadze;
1923 został przedstawicielem międzynar. konferencji do kontroli
handlu narkotykami w urzędzie doradczym Ligi Narodów.

Od 1918 pełnił obowiązki bpa mis. w zach. diecezjach stanu
Nowy Jork, z siedzibą w Buffalo. Po zakończeniu I wojny
świat, przebywał w Turcji i Bułgarii, gdzie pozyskał współpracę gr. Kościoła prawosł. w tworzonym przez siebie ruchu ekum.
Wiara i Ustrój; 1927 przewodniczył -> Lozańskiej Światowej
Konferencji Wiary i Ustroju; 1926-28 stał na czele amer. Kościołów
episkopalnych w Europie;

dążył do nawiązania kontaktów
z Kościołem rzym.kat. i w tym celu złożył wizyty papieżom
Leonowi XIII i Benedyktowi XV. W swych głównych dziełach
The Christian Way toward Unity (Bs 1925) oraz (przy współpracy
R.W. Browna) Minutes of the Continuation Committee
of the World Conference on Faith and Order, Stockholm 15-18
August 1925 (Bs 1925) podkreślał wartości dóbr duchowych,
sprzeciwiał się prozelityzmowi, twierdził, że dla prawdziwego
Kościoła powołanie do misji oznacza jednocześnie powołanie
do ściślejszej jedności kościelnej. Przeciwstawiając się segregacji
rasowej, B. głosił, że granice ludów i ras nie są granicami Kościołów.

 

A.C. Zabriskie, Bishop B.. Crusader for Christian Unity, Ph 1947; G.
Gloede, Bischof B. Ein Prophet der Einen Altgemeinen Kirche, B 1952; R.B. Ogilby, DAmB XI 115-117; J.W. Winterhager, WKL 179;E.C. Bianchi, The Ecumenical Thought of Bishop Charles Henry B„ ChH 33 (1964) 448-461; E. Delaney, NCE II 784-785; J. Niewieczerzal, Charles B., Jednota 16(1972) z. 4, 12-14.

Podobne prace

Do góry