Ocena brak

BREDA HERMAN LEO van OFM

Autor /Kalistrat Dodano /12.07.2012

ur. 28 II 1911 w Lier
(k. Antwerpii), zm. 5 III 1974 w Lowanium, Filozof.

Studia filoz. odbyt 1936-38 na uniw. w Lowanium; 1938-39
zdołał wywieźć ponad 40 000 stron stenografowanych rpsów
prac E. Husserla oraz jego osobistą bibliotekę z Fryburga do
Lowanium i założył tam Archives-Husserl jako centrum studiów
nad fenomenologią (1944 włączono do niego także ocalałą
spuściznę piśmienniczą E. Stein);

z inspiracji i pod kierunkiem
B. powstały analog, ośrodki w Kolonii, Fryburgu Br., Paryżu
i Buffalo (Le sauvetage de l'héritage husserlien et la fondation
des Archives-Husserl, w: Husserl et la pensée moderne, Hg 1959,
1-42; The Actual State of the Work on Husserl's Inedita. Achievements
and Projects, w : The Later Husserl and the Idea of Phenomenology,
Dordrecht 1972, 149-159); B. kierował wydawanymi
w Hadze seriami Husserliana od 1948 (druk dzieł i ineditów)
oraz Phaenomenologica od 1958 (prace monograficzne fenomenologów);

dzięki tej działalności środowisko filoz. w Lowanium
skierowało się ku fenomenologii. B. brał czynny udział w kongresach
i sympozjach filoz., m.in. w Polsce (Les entretiens de
Varsovie 17-20 juillet 1957, RPL 55(1957) 487-518).

W zakresie
badań teor. zajmował się B. przede wszystkim problemem
redukcji fenomenologicznej oraz światopoglądowymi implikacjami
fenomenologii (La réduction phénoménologique, w: Husserl,
P 1959, 306-333; Husserl et le problème de Dieu, w: Proceedings
of the Tenth International Congress of Philosophy, A
1949, 1210-1212).

 

H. Spiegelberg, The Phenomenologlcai Movement I-II, Hg 1960 (passim); M. Sancipriano, EF VI 829-830; E. Lévinas, La mort du père van B., EtPh 29(1974) 285-287; J. Taminiaux, In memoriam Herman Leo van B„ RPL 72 (1974) 438-440; A. Wylleman, In memoriam prof. Herman Leo van B., TvF 36(1974) 381-383; J. Patočka, Herman Leo van B., Znak 27(1975) 88-92.

Podobne prace

Do góry