Ocena brak

BRATKOWSKI DANIEL

Autor /maciana Dodano /13.02.2012

BRATKOWSKI DANIEL, zm. 26 XI 1702 w Łucku, poeta.
Pochodził z szlachty wołyńskiej, spolszczonej, lecz prawosławnej.
Piastował urzędy ziemskie, brał udział w poselstwie
do Moskwy za Jana Kazimierza. Walczył o swobody dla
prawosławia, nawiązując ok. 1700 kontakty z Mazepą i Palejem,
za co został ścięty. W zbiorze fraszek i epigramatów
o tematyce obyczajowej Świat po części przejźrzany (1697)
zawarł także satyr, wizerunek przejawów przekupstwa i pijaństwa,
wyrażał niechęć do magnaterii i życzliwą troskę o chłopstwo.

Poeci baroku 2.
PSB 2 (T. Mikulski).

Podobne prace

Do góry