Ocena brak

BRANICKÁ KATARZYNA OVM

Autor /Kalistrat Dodano /11.07.2012

Imię zak. Krystyna, ur.
17 IV 1639, zm. 22 VIII 1725 w Krakowie, zat. klasztoru.

W 1655 wstąpiła do benedyktynek w Staniątkach; po 8 miesiącach
nowicjatu wyjechała z matką na Węgry z powodu najazdu
Szwedów; powróciwszy, wstąpiła 1658 do wizytek w Warszawie;
po złożeniu ślubów zak. została mistrzynią pensjonariuszek,
a nast. przełożoną nowicjatu; kilkakrotnie była przełożoną
w Krakowie (1681-88, 1693-99, 1708-11) i w Warszawie
(1701-08);

w Krakowie nadzorowała budowę klasztoru i kościoła
(ukończonego 1699). Na użytek zakonnic przetłumaczyła
z języka franc. Regułę św. Augustyna, Konstytucje i dyrektorium
dla Sióstr Nawiedzenia NMP (Wwa 1664), Kutumiarz i dircctorium
dla Sióstr Nawiedzenia NMP (Wwa 1682), Wykłady [...]
Matki Joanny Franciszki Fremiol na reguły, konstytucje i kutumiarz
[...] Zakonu Nawiedzenia NMP (Wwa 1682).

 

Księga konwentualna, A-I-l s. 9, ArOVMKr; Księga konwentualna, ArOVM Wwa; Circulaire du 25 III 1723. Kr. F-I-l-35. ArOVMKr; Kościół i klasztor panien wizytek w Warszawie, PRM 31 (1856) 290; Historia krakowskiego klasztoru Sióstr Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny (pp. wizytki), Kr 1931 (passim); S. Bross, Matka Franciszka Teresa Kotwiczówna, wizytka warszaw ska, Op 1949, 18-19.

Podobne prace

Do góry