Ocena brak

BRAMY RAJU

Autor /jotek Dodano /13.02.2012

BRAMY RAJU, powieść J. Andrzejewskiego, wyd. w Warszawie
1960. Jest to powieść hist. (albo dłuższe opowiadanie)
osnute wokół motywu krucjaty dziecięcej z 1212. Posługując
się uwzniośloną stylowo narracją przypowieści moralnej, pi-
sarz odtwarza okoliczności zawiązania się krucjaty i zbliża
czytelnika kolejno ku jej organizatorom i inspiratorom, ujawniając
skomplikowane motywacje, na których wspiera się
zbiorowa idea rei. pochodu do Ziemi Św., ofiary podjętej na
rzecz odkupienia. W motywacjach tych, które są równocześnie
analizą dusz uczestników, na plan pierwszy wysuwa się erotyka,
cielesność, namiętność miłosna - jako źródło sublimacji
religijno-ofiarniczej, zawiązek pobudzenia ideowego i tęsknot
do przeniesienia losu w strefę wartości idealnych. Gł.
postaci - to przywódca krucjaty Jakub z Cloyes, którego do
wyprawy inspiruje pamięć rycerza chrześc. Ludwika z Vendóme,
dalej Maud, wybranka Jakuba, Robert zakochany
w Maud, Blanka - kochająca Jakuba, wreszcie Aleksy -
również związany z Jakubem. Powieść staje się jakby obnażeniem
motywacji ideowych w ich ludzkiej, uczuciowej istocie,
i w tym sensie jest parabolą pojawiania się i utrwalania
zbiorowych fascynacji duchowych, które tworzą historię idei.
Cały tekst jest jednym rozbudowanym zdaniem, sugerującym
przeniesienie obrazu w sferę ponadczasowych symboli.
Wznów. 1963 i w zbiorze Trzy opowieści (1973, wyd. 2 1980),
przekł. franc., niem., ang., hiszp., hol., serb.-chorw., słowacki.

Włodzimierz Maciąg

Podobne prace

Do góry