Ocena brak

BRAHMACZARJA

Autor /Oleg Dodano /11.07.2012

° pierwsze z 4 stadiów życia ( —
aśrama), zalecanych w braminizmie i — hinduizmie; w okresie
b. (przeciętnie od 7 do 25 roku życia) chłopiec oddawał się
studiom pod kierownictwem duchowego nauczyciela (—guru),
prowadząc przy tym wstrzemięźliwy i sprzyjający skupieniu tryb
życia;

° wstrzemięźliwość zmysłowa jako czwarta z zasad mor.
(nijamd), których praktykowanie stanowi pierwszy stopień tzw.
8-stopniowej ścieżki — jogi.

Wg Jogasutry (najstarszy traktat
jogi) ugruntowanie się w b. jako wstrzemięźliwości zmysłowej
ma zapewnić moc duchową, co komentatorzy klasyczni interpretują
jako zdolność czynienia cudów, m.in. zdolność bezpośredniego
(telepatycznego) przekazywania uczniom swoich
stanów duchowych;

w wielu współcz. szkołach jogi przez b.
rozumie się po prostu życie w celibacie. Wg Jogabhaszji (najstarszego
komentarza áa Jogasutry) b. polega na opanowaniu
„ukrytej władzy rozrodczej", co by można było rozumieć jako
opanowanie żądzy seksualnej w podświadomości; np. w szkołach
tantrycznych (— tantryzm) jogin ma osiągnąć zdolność
panowania nad nasieniem w czasie kopulacji.

 

Radhakrishnan I 154, 229-231.

Podobne prace

Do góry