Ocena brak

BRADWARDINE THOMAS abp.

Autor /Oleg Dodano /11.07.2012

ur. ok. 1290 w Chichester,
zm. 26 VIII 1349 w Londynie, Ang. matematyk, filozof i teolog,
zw. doctor profundus.

Studiował w Merton College w Oksfordzie; 1325 był prokuratorem
uniw.; wykładał do 1335; później był kapelanem króla
Edwarda III; 1348 został abpem Canterbury, a sakrę przyjął
1349 w Awinionie.

Kontynuując matematyczne tradycje szkoły
oksfordzkiej, podjął próby zastosowania metod ilościowych do
opisu zjawisk fiz. (De arithmetica speculativa, P 1495; De geometria
speculativa, P 1495; De proportionibus velocltatum motuum,
P 1495; wyd. kryt. - H.L. Crosby, Madison Wis. 1955;
Insolubllia, wyd. M.L. Roure, AHDLMA 37 (1970) 285-326).

Poglądy filoz.-teol. zawarł w głównym dziele, napisanym 1344 —
De causa Dei contra Pelagium et de vlrtute causarum (wyd. H.
Savile, Lo 1618, F 1964). Polemizując z autorami z kręgu W.
Ockhama, podkreślającymi wolność woli ludzkiej (nazywał ich
nowymi pelagianami), do tego stopnia przeakcentował pierwszeństwo
woli Boga w stosunku do każdego czynu człowieka, że
prowadziło to do zaprzeczenia wolności woli ludzkiej i uznania
teol. determinizmu.

Zaliczany jest do szkotystów; był jednak
raczej myślicielem korzystającym w sposób oryginalny zarówno
z J. Dunsa Szkota, jak i Tomasza z Akwinu, a zwł. Augustyna.

 

S. Hahn, Thomas B. und seine Lehre von der menschlichen Willensfreiheit. Mr 1905; W.R. Wood Stephens, DNB II 1096-1098; K. Michalski, Le problème de la volonté à Oxford et à Paris au XIV- siècle, SPh 2 (1937) 233-365; G. Leff, B. and the Pelagians, C 1957; H.A. Oberman, Archbishop Thomas B. A Fourteenth Century Augustinián, Ut 1957; G. Leff, EPh I 363-364.

Podobne prace

Do góry