Ocena brak

BRADLEY OMAR (1893-1981) - generał

Autor /plastus Dodano /22.02.2011

Amerykański oficer, w 1915 r.ukończył akademię wojskowąWest Point razem z Dwightem*Eisenhowerem, co miało dużywpływ na jego dalszą karierę.

W dniu przystąpienia Stanów Zjed­noczonych do wojny był komen­dantem Szkoły Piechoty w Fort Benning. W końcu 1942 r. powoła­ny przez gen. Eisenhowera do służ­by w Afryce Północnej, objął stano­wisko zastępcy gen. George'a *Pattona, dowódcy II korpusu, a od kwietnia 1943 r. dowództwo tej jed­nostki. Szybko zyskał uznanie swo­ich zwierzchników i żołnierzy, które potwierdziły walki na *Sycylii. We wrześniu 1943 r. przybył do Wielkiej Brytanii, gdzie objął do­wodzenie nad 1 armią amerykańską, której oddziały lądowały 6 czerwca 1944 r. na plaży „*Omaha" w *Nor-mandii. 1 sierpnia 1944 r. objął dowództwo nad 12 Grupą Armii, w skład której weszła 3 armia dowodzona przez zwierzchnika Bradleya z czasów służby w Tunezji, gen. Pattona.

Podobne prace

Do góry